Гідроізоляційна суміш

Armix HC

Zaprawa hydroizolacyjna Armix HC jest przeznaczona do wykonania warstwy izolacji przeciwwilgociowej na podłożach mineralnych (beton, mur ceglany, tynk cementowo-piaskowy, wylewka), które nie ulegają odkształceniom w procesie eksploatacji (fundamenty, cokoły, balkony, tarasy, baseny, zespoły sanitarne itp.).

Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Згідно з ДСТУ Б В.2.7-126:2011 Ц.1.ГІ1
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Orientacyjne zużycie*3,0-8,0 kg/m²
Proporcje wody (wykonanie warstwy pacą lub szpachlą)** 0,18-0,2 l/kg
Proporcje wody (wykonanie warstwy pędzlem ławkowcem)** 0,21-0,24 l/kg
Czas zużycia**≥60 min
Spoinowanie≥3 doby
Okładanie płytkami≥7 dób
Przyczepność do podłoża betonowego (warunki suche powietrzne)≥1,0 МPa
Przyczepność do podłoża betonowego (po zanurzeniu w wodzie)≥1,0 МPa
Mrozoodporność≥50 cykli
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach≥12 МPa
Paroprzepuszczalność≥0,03 mg/m * Pа * godz.
Skurcz≤2 mm
Odporność na opady atmosferycznePo 24 godz.
Temperatura stosowaniaod +5°C dо +30°C
Temperatura eksploatacjiod -30°C dо +70°C
* Zależy od stanu i równości podłoża, umiejętności wykonawcy, sposobu naniesienia i przeznaczenia.
** Zależy od warunków atmosferycznych oraz sposobu naniesienia.
КАЛЬКУЛЯТОР РОЗХОДУ ПРОДУКТУ
Trwa wczytywanie
Увага! За допомогою калькулятора Ви можете розрахувати лише приблизну кількість продукту, необхідного для виконання ремонтих або будівельних робіт. Точна кількість залежить від стану основи, зовнішього середовища та інших чинників.
Калькулятор-розходу-Армікс
ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПРОДУКТОМ
Як-працювати-з-продуктом

Podłoże musi być równe, zwarte, suche, wolne od kurzu, brudu i resztek organicznych. Wszelkie nierówności należy wyrównać. Przed przystąpieniem do wykonania prac powierzchnię zwilżyć wodą, nie dopuszczając do utworzenia jednolitej powłoki. Wytrzymałość podłoża na ściskanie powinna stanowić min. 15 MPa.

Przygotowanie zaprawy: Zawartość opakowania wsypać do uprzednio przygotowanego pojemnika (wiadra) z czystą wodą (ilość wody zależy od sposobu naniesienia) i wymieszać mieszarką wolnoobrotową lub wiertarką ze specjalnym mieszadłem do uzyskania jednorodnej masy. Zaprawę odstawić na 5 min., po czym ponownie wymieszać.

Wykonanie warstwy hydroizolacyjnej: Wybór sposobu naniesienia zależy od warunków eksploatacji oraz intensywności działania wody.

Pierwszą warstwę zaprawy należy nakładać w jednym kierunku metodą „mokre po mokrym”, kolejną warstwę nakłada się w kierunku prostopadłym do poprzedniej. Poprzednia warstwa powinna być stwardniała, ale nie sucha. Każda warstwa powinna dobrze przylegać do poprzedniej. Hydroizolację tynkową należy nanosić za pomocą szpachli zębatej lub pacy.

Wykonane warstwy należy zabezpieczyć przed wysuszeniem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatru oraz zapewnić odpowiednie warunki temperaturowe przez 7 dni; chronić warstwę przed wpływem wody i opadami przez 24 godziny po naniesieniu.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРИМІТКИ
Роботи проводити при температурі повітря від +50С до +300С та відносній вологості повітря 60%. Під впливом негативних температурних умов чи вологості повітря час експлуатації розчину може змінюватись.
Рекомендації-та-примітки-Армікс
БЕЗПЕКА ПРИ ВИКОРИСТАННІ
УВАГА!

Працювати, використовуючи захисний одяг, гумові рукавиці, захист обличчя і очей.

Не допускати потрапляння в очі та дихальні шляхи.

Може викликати подразнення шкіри та алергічну реакцію.

БУДЬТЕ УВАЖНІ!

При потраплянні на шкіру, промити водою та милом. Якщо виникла алергічна чи інша реакція звернутись до лікаря з упаковкою або ж технічною інформацією про матеріал. 

При потраплянні до очей, ретельно промити водою і звернутись до лікаря. 

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СКЛАД ПРОДУКТУ

Mieszanina cementu portlandzkiego, wypełniaczy mineralnych, polimerowych i reologicznych dodatków modyfikujących.

ІНСТРУМЕНТИ

Mieszarka wolnoobrotowa, pędzel ławkowiec, paca zębata, kielnia, wiadro.

УПАКУВАННЯ

Worek 25 kg (±2%) z wkładem polietylenowym.

ЗБЕРІГАННЯ

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach oraz suchych warunkach, z dala od długotrwałego działania promieni słonecznych do 12 miesięcy od daty produkcji podanej z boku opakowania. Na placu budowy produkt chronić przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska (promieni słonecznych, opadów atmosferycznych).

УТИЛІЗАЦІЯ

Залишки продукту підлягають утилізації як будівельне сміття, упаковку утилізувати, як побутові відходи.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Інструкція на мішку або відрі з продуктом наведена для забезпечення оптимального використання продукту, але вона не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, так як умови проведення робіт перебувають поза його контролем.

Інструкція несе рекомендаційний характер, та не замінює навиків та професійної підготовки виконавця.

Будь-яке втручання в склад продукту є недопустимим і може знизити якість продукту.

Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу.

У випадку поєднання з виробами інших виробників, Виробник не несе жодної відповідальності.

ВАС ТАКОЖ МОЖУТЬ ЗАЦІКАВИТИ