Zaprawa hydroizolacyjna

Armix HC

Zaprawa hydroizolacyjna Armix HC jest przeznaczona do wykonania warstwy izolacji przeciwwilgociowej na podłożach mineralnych (beton, mur ceglany, tynk cementowo-piaskowy, wylewka), które nie ulegają odkształceniom w procesie eksploatacji (fundamenty, cokoły, balkony, tarasy, baseny, zespoły sanitarne itp.).

Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

25
kg
Zgodnie z ДСТУ ДСТУ Б В.2.7-126:2011 Ц.1.ГІ1
Na bazie cementu 500 marek

Wysoka wytrzymałość, odporność na obciążenia i znacznie krótszy czas zakupu

Wysoka przyczepność do podłoża

Wysoka przyczepność początkowa do podłoża

Mrozoodporny

Nadaje się do pracy na zewnątrz. Odporny na niskie temperatury podczas pracy

Łatwy w zastosowaniu

Produkt jest elastyczny i łatwy w obróbce.

SPECYFIKACJA
Orientacyjne zużycie*3,0-8,0 kg/m²
Proporcje wody (wykonanie warstwy pacą lub szpachlą)** 0,18-0,2 l/kg
Proporcje wody (wykonanie warstwy pędzlem ławkowcem)** 0,21-0,24 l/kg
Czas zużycia**≥60 min
Spoinowanie≥3 doby
Okładanie płytkami≥7 dób
Przyczepność do podłoża betonowego (warunki suche powietrzne)≥1,0 МPa
Przyczepność do podłoża betonowego (po zanurzeniu w wodzie)≥1,0 МPa
Mrozoodporność≥50 cykli
Wytrzymałość na ściskanie po 28 dobach≥12 МPa
Paroprzepuszczalność≥0,03 mg/m * Pа * godz.
Skurcz≤2 mm
Odporność na opady atmosferycznePo 24 godz.
Temperatura stosowaniaod +5°C dо +30°C
Temperatura eksploatacjiod -30°C dо +70°C
* Zależy od stanu i równości podłoża, umiejętności wykonawcy, sposobu naniesienia i przeznaczenia.
** Zależy od warunków atmosferycznych oraz sposobu naniesienia.
KALKULATOR ZUŻYCIA PRODUKTU
Uwaga! Za pomocą kalkulatora można obliczyć tylko przybliżoną ilość produktu potrzebnego do naprawy lub prac budowlanych. Dokładna ilość zależy od stanu bazy, środowiska i innych czynników.
Калькулятор-розходу-Армікс
JAK PRACOWAĆ Z PRODUKTEM
Як-працювати-з-продуктом

Podłoże musi być równe, zwarte, suche, wolne od kurzu, brudu i resztek organicznych. Wszelkie nierówności należy wyrównać. Przed przystąpieniem do wykonania prac powierzchnię zwilżyć wodą, nie dopuszczając do utworzenia jednolitej powłoki. Wytrzymałość podłoża na ściskanie powinna stanowić min. 15 MPa.

Przygotowanie zaprawy: Zawartość opakowania wsypać do uprzednio przygotowanego pojemnika (wiadra) z czystą wodą (ilość wody zależy od sposobu naniesienia) i wymieszać mieszarką wolnoobrotową lub wiertarką ze specjalnym mieszadłem do uzyskania jednorodnej masy. Zaprawę odstawić na 5 min., po czym ponownie wymieszać.

Wykonanie warstwy hydroizolacyjnej: Wybór sposobu naniesienia zależy od warunków eksploatacji oraz intensywności działania wody.

Pierwszą warstwę zaprawy należy nakładać w jednym kierunku metodą „mokre po mokrym”, kolejną warstwę nakłada się w kierunku prostopadłym do poprzedniej. Poprzednia warstwa powinna być stwardniała, ale nie sucha. Każda warstwa powinna dobrze przylegać do poprzedniej. Hydroizolację tynkową należy nanosić za pomocą szpachli zębatej lub pacy.

Wykonane warstwy należy zabezpieczyć przed wysuszeniem, bezpośrednim działaniem promieni słonecznych, wiatru oraz zapewnić odpowiednie warunki temperaturowe przez 7 dni; chronić warstwę przed wpływem wody i opadami przez 24 godziny po naniesieniu.

ZALECENIA I UWAGI

Prace należy wykonywać przy temperaturze powietrza od +50С do +300С i wilgotności względnej powietrza 60%. Pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych (temperatury i wilgotności) czas pracy może ulegać zmianom.

Рекомендації-та-примітки-Армікс
BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS UŻYTKOWANIA
OSTRZEŻENIE!

Pracuj z odzieżą ochronną, rękawicami gumowymi, ochroną twarzy i oczu.

Unikaj kontaktu z oczami i drogami oddechowymi.

Może powodować podrażnienie skóry i reakcje alergiczne.

BĄDŹ UWAŻNY!

W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub innej należy skonsultować się z lekarzem z opakowaniem lub informacją techniczną o materiale.

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

INNE CECHY
SKŁAD PRODUKTU

Mieszanina cementu portlandzkiego, wypełniaczy mineralnych, polimerowych i reologicznych dodatków modyfikujących.

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, pędzel ławkowiec, paca zębata, kielnia, wiadro.

OPAKOWANIE

Worek 25 kg (±2%) z wkładem polietylenowym.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach oraz suchych warunkach, z dala od długotrwałego działania promieni słonecznych do 12 miesięcy od daty produkcji podanej z boku opakowania. Na placu budowy produkt chronić przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska (promieni słonecznych, opadów atmosferycznych).

WYKORZYSTANIE

Pozostałości produktu należy usuwać jak odpady budowlane, opakowania należy usuwać jak odpady domowe.

GWARANCJE PRODUCENTA

Instrukcje umieszczone na woreczku lub wiaderku z produktem mają na celu zapewnienie optymalnego użytkowania produktu, ale nie stanowią podstawy do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki pracy są poza jego kontrolą.

Instruktaż ma charakter rekomendacyjny i nie zastępuje umiejętności i wyszkolenia wykonawcy.

Jakakolwiek ingerencja w produkt jest niedopuszczalna i może obniżyć jakość produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie materiału.

W przypadku połączenia z produktami innych producentów Producent nie ponosi odpowiedzialności.

MOŻESZ TEŻ BYĆ ZAINTERESOWANY