Tynk sylikatowo-silikonowy „baranek”

Armix SBX-15, SBX-20

Cienkowarstwowy tynk sylikatowo-silikonowy o strukturze „baranek” i grubości ziarna 1,5 mm i 2,0 mm do dekoracyjnego wykończenia elewacji. Wyrób dostępny w kolorze białym, na życzenie klienta dostępna także inna kolorystyka realizowana w Systemie Barwienia Armix.

Produkt jest stosowany do dekoracyjnego oraz renowacyjnego zdobienia elewacji, systemów ociepleń oraz ścian wewnętrznych. Może być stosowany na takich podłożach jak: tynki cementowe, cementowo-piaskowe, cementowo-wapienne, wapienno-cementowe, wapienne i gipsowe.

Jest integralnym elementem zestawu wyrobów w systemach ociepleń Armix z wykorzystaniem waty mineralnej i płyt XPS.

25
kg
Zgodnie z ДСТУ ДСТУ EN 1062-1:2012 Е5S4bV1W3
Hydrofobowość

Dodatek do dodatkowej hydroizolacji pozwala na zastosowanie produktu do prac zewnętrznych. Odporny na trudne warunki atmosferyczne podczas eksploatacji

Mrozoodporny

Nadaje się do pracy na zewnątrz. Odporny na niskie temperatury podczas pracy

Ochrona biologiczna

Zawiera dodatki przeciw pleśni i grzybom, które tworzą stabilną ochronę przed biokorozją

Odporność powłoki na działanie czynników atmosferycznych

Posiada odporność na zniszczenie pod wpływem promieni słonecznych, opadów atmosferycznych, temperatury, temperatury, temperatury, temperatury.

Paroprzepuszczalność

Zapobiega kondensacji

Łatwy w zastosowaniu

Produkt jest elastyczny i łatwy w obróbce.

SPECYFIKACJA
Zużycie*od 2,5 kg/m² (ziarno 1,5 mm), od 3,0 kg/m² (ziarno 2,0 mm)
Czas wysychania**24 godz.
Gęstość~2,0 kg/dm3
Paroprzepuszczalność, V1≤150 g/m² * 24 godz.
Wodoprzepuszczalność, W3≤0,1 kg/m² * godz.0.5
Przyczepność do podłoży≥1,0 МPа
Temperatura stosowaniaod +5°С dо +30°С
* Może się różnić w zależności od równości podłoża i umiejętności wykonawcy.
** Może się różnić w zależności od warunków środowiskowych i warunków podłoża.
KALKULATOR ZUŻYCIA PRODUKTU
Uwaga! Za pomocą kalkulatora można obliczyć tylko przybliżoną ilość produktu potrzebnego do naprawy lub prac budowlanych. Dokładna ilość zależy od stanu bazy, środowiska i innych czynników.
Калькулятор-розходу-Армікс
JAK PRACOWAĆ Z PRODUKTEM
Як-працювати-з-продуктом

Podłoże musi być nośne, suche, równe (nierówności poniżej 2 mm na 2 m2), oczyszczone z kurzu, brudu, pleśni, zanieczyszczeń organicznych za pomocą odpowiednich środków przygotowania podłoża. Podłoża o zwiększonej chłonności należy bezwzględnie zagruntować gruntem o głębokiej penetracji Armix G-2. W celu poprawy przyczepności i łatwiejszego wykonania prac, przed naniesieniem warstwy dekoracyjnej tynku należy zagruntować powierzchnię farbą podkładową Armix GF-2 w kolorze zgodnym z kolorem tynku realizowanym w Systemie Barwienia Armix.

Przygotowanie tynku: Przed rozpoczęciem nakładania całą zawartość wiadra należy dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowej mieszarki. Dopuszcza się rozcieńczenie tynku czystą wodą lub zalecanym przez Producenta gruntem silikonowym Armix G-3 w ilości nie więcej niż 0,2 l na opakowanie. Aby uniknąć różnic w kolorze tynku i jego fakturze, ilość dodawanej wody lub gruntu powinna być jednakowa dla każdego opakowania.

Wykonanie warstwy tynkarskiej: Tynk można nanosić na podłoże po całkowitym jego wyschnięciu. Za pomocą pacy ze stali nierdzewnej tynk nanosi się na podłoże równomierną warstwą na grubość ziarna. Do fakturowania można przystąpić po czasie, kiedy masa nie klei się do narzędzi i jednocześnie daje się formować. Prace należy prowadzić w sposób ciągły, na ścianie tworzącej jedną płaszczyznę od krawędzi do krawędzi lub do wystających elementów (fragmenty architektoniczne, rynny itp.), postępując zgodnie z metodą „mokre po mokrym”. W przypadku wymuszonej przerwy na krawędź warstwy nakleić taśmę malarską, którą po wznowieniu prac należy usunąć wraz z zaschniętymi resztkami masy. Aby osiągnąć jednolitą fakturę, fakturowanie należy wykonywać jednakowymi, kolistymi ruchami.

Czas fakturowania zależy od warunków atmosferycznych panujących w trakcie aplikacji. Prace można prowadzić przy temperaturze środowiska zewnętrznego i podłoża od +5oС do +30oС. Należy unikać wpływu bezpośrednich promieni słonecznych, deszczu, silnego wiatru itp. Zaleca się zabezpieczyć warstwę dekoracyjną plandeką lub siatką na 3 doby od chwili naniesienia.

ZALECENIA I UWAGI

Nie dopuszczać do wpływu niskich temperatur (≤5oС), gdyż może to obniżyć twardość tynku. Niewłaściwa aplikacja może prowadzić do powstania trwałych różnic kolorystycznych na warstwie dekoracyjnej. Równomierny kolor powłoki uzyskuje się stosując do barwienia tynku materiał z jednej partii produkcyjnej, wskazanej na opakowaniu.

Рекомендації-та-примітки-Армікс
BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS UŻYTKOWANIA
OSTRZEŻENIE!

Pracuj z odzieżą ochronną, rękawicami gumowymi, ochroną twarzy i oczu.

Unikaj kontaktu z oczami i drogami oddechowymi.

Może powodować podrażnienie skóry i reakcje alergiczne.

BĄDŹ UWAŻNY!

W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub innej należy skonsultować się z lekarzem z opakowaniem lub informacją techniczną o materiale.

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

INNE CECHY
SKŁAD PRODUKTU

Mieszanina kopolimerów akrylowych, krzemianu potasu, żywic silikonowych, wypełniaczy mineralnych, kruszyw marmurowych, środków modyfikujących i konserwujących, dodatków pleśnio- i grzybobójczych oraz wody.

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, szpachla i kielnia ze stali nierdzewnej, paca plastikowa.

OPAKOWANIE

Wiadro plastikowe, waga netto 25 kg.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w pojemniku oryginalnie zamkniętym w temp. od +5°С do +30°С. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, niskich temperatur. Okres przechowywania stanowi 12 miesięcy od daty produkcji wskazanej prze Producenta na opakowaniu. Otwarcie opakowania może skrócić czas przechowywania.

WYKORZYSTANIE

Pozostałości produktu należy usuwać jak odpady budowlane, opakowania należy usuwać jak odpady domowe.

GWARANCJE PRODUCENTA

Instrukcje umieszczone na woreczku lub wiaderku z produktem mają na celu zapewnienie optymalnego użytkowania produktu, ale nie stanowią podstawy do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki pracy są poza jego kontrolą.

Instruktaż ma charakter rekomendacyjny i nie zastępuje umiejętności i wyszkolenia wykonawcy.

Jakakolwiek ingerencja w produkt jest niedopuszczalna i może obniżyć jakość produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie materiału.

W przypadku połączenia z produktami innych producentów Producent nie ponosi odpowiedzialności.

MOŻESZ TEŻ BYĆ ZAINTERESOWANY