Шпаклювальна маса

Armix SM

Gotowa do użycia masa szpachlowa Armix SM służy do szpachlowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, nie narażonych na trwałe lub nadmierne zawilgocenie, przed malowaniem oraz wykonywaniem warstwy dekoracyjnej.

Wyrób można nakładać na podłoża takie jak: beton, gazobeton, tynki cementowe, cementowo-piaskowe, cementowo-wapienne, gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe.

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

Згідно з Шпаклівка Р SM 2 В БД ДСТУ Б В.2.7-233:2010
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Orientacyjne zużycie*1,5-2,0 kg/m² * 1mm
Czas wysychania**~ 12 godz.
Gęstość ~1,9 kg/dm3
Przyczepność do betonowego podłoża (suche warunki)≥1,0 MPa
Paroprzepuszczalność, V1≥150 g/m² * 24 godz.
Temperatura stosowaniuod +5°С dо +30°С
* Zależy od stanu podłoża oraz umiejętności wykonawcy
** Zależy od warunków atmosferycznych oraz stanu podłoża
КАЛЬКУЛЯТОР РОЗХОДУ ПРОДУКТУ
Trwa wczytywanie
Увага! За допомогою калькулятора Ви можете розрахувати лише приблизну кількість продукту, необхідного для виконання ремонтих або будівельних робіт. Точна кількість залежить від стану основи, зовнішього середовища та інших чинників.
Калькулятор-розходу-Армікс
ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПРОДУКТОМ
Як-працювати-з-продуктом

Podłoże musi być równe, zwarte, suche, wolne od kurzu, brudu, resztek organicznych i wykwitów solnych. Występujące nierówności należy usunąć za pomocą tynku cementowo-wapiennego Armix CW. Pleśń lub grzyby usunąć z zastosowaniem odpowiednich środków. Podłoża o zwiększonej chłonności należy zagruntować gruntem o głębokiej penetracji Armix G-2 co najmniej na 4 godz. przed przystąpieniem do realizacji prac. Nie stosować gruntów z barwnikami, gdyż może to prowadzić do powstawania plam na warstwie końcowej.

Podłoże musi być bezwzględnie suche i przygotowane zgodnie z zaleceniami dla konkretnego typu.

Przygotowanie zaprawy: Dokładnie wymieszać mieszarką wolnoobrotową lub wiertarką ze specjalnym mieszadłem ze stali nierdzewnej do uzyskania jednorodnej masy. Zbyt szybkie obroty mieszadła mogą prowadzić do napowietrzenia masy co w efekcie prowadzi do powstania pęcherzy powietrznych w strukturze wykonywanej warstwy.

Nakładać równomiernie dociskając do podłoża na grubość do około 1 mm. W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej dopuszcza się możliwość dodania niewielkiej ilości wody (nie więcej niż 1% na każde opakowanie).  Po całkowitym wyschnięciu (~12 godz/1 mm)  możliwe jest nałożenie kolejnych warstw aż do uzyskania zamierzonego efektu.  Czas wysychania uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza. Przed malowaniem po całkowitym wyschnięciu szpachli należy ją przeszlifować i odpylić.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРИМІТКИ
Роботи проводити при температурі середовища від +5 0С до +30 0С та відносній вологості повітря 60%. Оптимальною температурою для виконання робіт є 20±2 0С. Уникати роботи на нагрітих поверхнях. Під впливом негативних температурних умов чи вологості повітря, час експлуатації шпаклювального розчину може змінюватись. Розхід шпаклівки залежить від рівності поверхні та навичок виконавця. Інструмент слід помити водою одразу після закінчення роботи.
Рекомендації-та-примітки-Армікс
БЕЗПЕКА ПРИ ВИКОРИСТАННІ
УВАГА!

Працювати, використовуючи захисний одяг, гумові рукавиці, захист обличчя і очей.

Не допускати потрапляння в очі та дихальні шляхи.

Може викликати подразнення шкіри та алергічну реакцію.

БУДЬТЕ УВАЖНІ!

При потраплянні на шкіру, промити водою та милом. Якщо виникла алергічна чи інша реакція звернутись до лікаря з упаковкою або ж технічною інформацією про матеріал. 

При потраплянні до очей, ретельно промити водою і звернутись до лікаря. 

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СКЛАД ПРОДУКТУ

Wypełniacze mineralne, modyfikatory poprawiające łatwość nakładania, gęstość oraz przyczepność, środki biobójcze, woda.

ІНСТРУМЕНТИ

Mieszarka wolnoobrotowa, paca metalowa, kielnia.

УПАКУВАННЯ

Wiadro plastikowe, waga netto: 2 kg; 8 kg; 17 kg; 30 kg.

ЗБЕРІГАННЯ

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach oraz suchych warunkach, z dala od długotrwałego działania promieni słonecznych do 12 miesięcy od daty produkcji podanej z boku opakowania. Produkt przechowywać w nieuszkodzonym oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchych i ciepłych pomieszczeniach (temp. od +5℃ do +30℃). Na placu budowy produkt chronić przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska (promieni słonecznych, opadów atmosferycznych).

УТИЛІЗАЦІЯ

Залишки продукту підлягають утилізації як будівельне сміття, упаковку утилізувати, як побутові відходи.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Інструкція на мішку або відрі з продуктом наведена для забезпечення оптимального використання продукту, але вона не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, так як умови проведення робіт перебувають поза його контролем.

Інструкція несе рекомендаційний характер, та не замінює навиків та професійної підготовки виконавця.

Будь-яке втручання в склад продукту є недопустимим і може знизити якість продукту.

Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу.

У випадку поєднання з виробами інших виробників, Виробник не несе жодної відповідальності.

ВАС ТАКОЖ МОЖУТЬ ЗАЦІКАВИТИ