Masa szpachlowa

Armix SM

Gotowa do użycia masa szpachlowa Armix SM służy do szpachlowania powierzchni ścian i sufitów wewnątrz pomieszczeń, nie narażonych na trwałe lub nadmierne zawilgocenie, przed malowaniem oraz wykonywaniem warstwy dekoracyjnej.

Wyrób można nakładać na podłoża takie jak: beton, gazobeton, tynki cementowe, cementowo-piaskowe, cementowo-wapienne, gipsowe oraz płyty gipsowo-kartonowe.

Do stosowania wewnątrz pomieszczeń.

2
kg
8
kg
17
kg
30
kg
Zgodnie z ДСТУ Шпаклівка Р SM 2 В БД ДСТУ Б В.2.7-233:2010
Łatwa w zastosowaniu

Produkt zawiera specjalne dodatki, które zapewniają plastyczność i ułatwiają pracę mistrzowi.

Biała

Produkt ma czysto biały kolor, nie pozostawia plam.

Nadaje się do wałeka

Możliwe jest nakładanie na powierzchnię za pomocą płyty dociskowej.

Paroprzepuszczalna

Posiada wysoką paroprzepuszczalność, stwarzając dogodne warunki dla ścian budynku i ocieplenia.

SPECYFIKACJA
Orientacyjne zużycie*1,5-2,0 kg/m² * 1mm
Czas wysychania**~ 12 godz.
Gęstość ~1,9 kg/dm3
Przyczepność do betonowego podłoża (suche warunki)≥1,0 MPa
Paroprzepuszczalność, V1≥150 g/m² * 24 godz.
Temperatura stosowaniuod +5°С dо +30°С
* Zależy od stanu podłoża oraz umiejętności wykonawcy
** Zależy od warunków atmosferycznych oraz stanu podłoża
KALKULATOR ZUŻYCIA PRODUKTU
Uwaga! Za pomocą kalkulatora można obliczyć tylko przybliżoną ilość produktu potrzebnego do naprawy lub prac budowlanych. Dokładna ilość zależy od stanu bazy, środowiska i innych czynników.
Калькулятор-розходу-Армікс
JAK PRACOWAĆ Z PRODUKTEM
Як-працювати-з-продуктом

Podłoże musi być równe, zwarte, suche, wolne od kurzu, brudu, resztek organicznych i wykwitów solnych. Występujące nierówności należy usunąć za pomocą tynku cementowo-wapiennego Armix CW. Pleśń lub grzyby usunąć z zastosowaniem odpowiednich środków. Podłoża o zwiększonej chłonności należy zagruntować gruntem o głębokiej penetracji Armix G-2 co najmniej na 4 godz. przed przystąpieniem do realizacji prac. Nie stosować gruntów z barwnikami, gdyż może to prowadzić do powstawania plam na warstwie końcowej.

Podłoże musi być bezwzględnie suche i przygotowane zgodnie z zaleceniami dla konkretnego typu.

Przygotowanie zaprawy: Dokładnie wymieszać mieszarką wolnoobrotową lub wiertarką ze specjalnym mieszadłem ze stali nierdzewnej do uzyskania jednorodnej masy. Zbyt szybkie obroty mieszadła mogą prowadzić do napowietrzenia masy co w efekcie prowadzi do powstania pęcherzy powietrznych w strukturze wykonywanej warstwy.

Nakładać równomiernie dociskając do podłoża na grubość do około 1 mm. W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej dopuszcza się możliwość dodania niewielkiej ilości wody (nie więcej niż 1% na każde opakowanie).  Po całkowitym wyschnięciu (~12 godz/1 mm)  możliwe jest nałożenie kolejnych warstw aż do uzyskania zamierzonego efektu.  Czas wysychania uzależniony jest od temperatury i wilgotności powietrza. Przed malowaniem po całkowitym wyschnięciu szpachli należy ją przeszlifować i odpylić.

ZALECENIA I UWAGI

Prace należy wykonywać przy temperaturze powietrza od +5°С  do +30°C i wilgotności względnej powietrza 60%. Optymalna temperatura podczas realizacji prac to +20±2°C. Unikać wykonywania prac na rozgrzanych podłożach. Pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych (temperatury i wilgotności) czas pracy może ulegać zmianom. Zużycie szpachlówki zależy od równości podłoża oraz umiejętności wykonawcy. Narzędzia myć wodą bezpośrednio po ukończeniu prac.

Рекомендації-та-примітки-Армікс
BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS UŻYTKOWANIA
OSTRZEŻENIE!

Pracuj z odzieżą ochronną, rękawicami gumowymi, ochroną twarzy i oczu.

Unikaj kontaktu z oczami i drogami oddechowymi.

Może powodować podrażnienie skóry i reakcje alergiczne.

BĄDŹ UWAŻNY!

W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub innej należy skonsultować się z lekarzem z opakowaniem lub informacją techniczną o materiale.

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

INNE CECHY
SKŁAD PRODUKTU

Wypełniacze mineralne, modyfikatory poprawiające łatwość nakładania, gęstość oraz przyczepność, środki biobójcze, woda.

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, paca metalowa, kielnia.

OPAKOWANIE

Wiadro plastikowe, waga netto: 2 kg; 8 kg; 17 kg; 30 kg.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach oraz suchych warunkach, z dala od długotrwałego działania promieni słonecznych do 12 miesięcy od daty produkcji podanej z boku opakowania. Produkt przechowywać w nieuszkodzonym oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchych i ciepłych pomieszczeniach (temp. od +5℃ do +30℃). Na placu budowy produkt chronić przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska (promieni słonecznych, opadów atmosferycznych).

WYKORZYSTANIE

Pozostałości produktu należy usuwać jak odpady budowlane, opakowania należy usuwać jak odpady domowe.

GWARANCJE PRODUCENTA

Instrukcje umieszczone na woreczku lub wiaderku z produktem mają na celu zapewnienie optymalnego użytkowania produktu, ale nie stanowią podstawy do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki pracy są poza jego kontrolą.

Instruktaż ma charakter rekomendacyjny i nie zastępuje umiejętności i wyszkolenia wykonawcy.

Jakakolwiek ingerencja w produkt jest niedopuszczalna i może obniżyć jakość produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie materiału.

W przypadku połączenia z produktami innych producentów Producent nie ponosi odpowiedzialności.

MOŻESZ TEŻ BYĆ ZAINTERESOWANY