Farba gruntująca silikonowa

Аrmix GF-2

farba w kolorze białym na bazie żywic silikonowych oraz dyspersji akrylowej z wypełniaczem kwarcowym. Służy do przygotowania podłoży betonowych, gipsowych, cementowych i gipsowo-kartonowych pod naniesienie silikonowych tynków dekoracyjnych. Produkt stosowany w celu zwiększenia przyczepności do podłoża oraz zmniejszenia prawdopodobieństwa powstania przebarwień w warstwie tynku.

Do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Jest integralnym elementem zestawu wyrobów w systemach ociepleń Armix.

7,5
kg
15
kg
Zgodnie z ДСТУ Б В.2.7-233:2010
Poprawia przyczepność

Wnika w podłoża mineralne i poprawia przyczepność

Wzmacnia fundament

Wypełniacz kwarcowy pozwala wzmocnić bazę przed nałożeniem warstwy dekoracyjnej.

Nadaje się do „zabezpieczenie elewacji” elewacji

Może służyć do „zabezpieczenie elewacji” na zimę, jeśli nie wykonano jeszcze prac dekoracyjnych. Chroni przed deszczem.

Ułatwia układanie warstwy dekoracyjnej

Dzięki swojej strukturze ułatwia nakładanie warstwy dekoracyjnej.

Wodoodporny

Odporny na trudne warunki atmosferyczne podczas eksploatacji

SPECYFIKACJA
Czas wysychania**3-4 godz.
Zużycie*0,25-0,35 kg/m2
Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych≤8 g/l, zgodnie z ДСТУ ISO 11890-1:2015
Rozmiar cząsteczek wypełniacza≤0,5 mm
BarwaBiały. Może być barwiona na kolor zgodny z kolorem tynku.
Temperatura stosowaniaOd +5°C dо +30°C
* Może się różnić w zależności od równości bazy i umiejętności wykonawcy.
** Może się różnić w zależności od warunków środowiskowych i warunków bazowych.
KALKULATOR ZUŻYCIA PRODUKTU
Uwaga! Za pomocą kalkulatora można obliczyć tylko przybliżoną ilość produktu potrzebnego do naprawy lub prac budowlanych. Dokładna ilość zależy od stanu bazy, środowiska i innych czynników.
Калькулятор-розходу-Армікс
JAK PRACOWAĆ Z PRODUKTEM
Як-працювати-з-продуктом

Podłoże powinno być mocne oraz pozbawione zanieczyszczeń (wykwity solne, kurz, brud, pozostałości farb i lakierów).

Produkt gotowy do użycia. Może być barwiony na kolor zgodny z kolorem tynku. Przed rozpoczęciem prac farbę dokładnie wymieszać mieszarką wolnoobrotową do uzyskania jednolitej masy.

Farbę nanosi się równomiernie na podłoże za pomocą szczotki, pędzla lub wałka. Jednorodność powłoki należy oceniać na podstawie jednorodności koloru. Podłoża o zwiększonej chłonności należy zagruntować gruntem o głębokiej penetracji Armix G-2. Tynk nanosić po upływie co najmniej 6 godz. Wskazane zalecenia dotyczą stosowania przy temperaturze otoczenia +20oС i wilgotności względnej powietrza 60%. W przypadku innych warunków czas wysychania może się różnić. Zaleca się wykonanie prac przy temperaturze od +5oС do +30oС.

ZALECENIA I UWAGI

Pod terminem „zabezpieczenie elewacji” należy rozumieć wykonanie tymczasowej powłoki ochronnej za pomocą farby podkładowej w celu ochrony warstw zbrojonych siatką w systemach ociepleń na okres zimowy oraz w porach roku, gdy warstwa ulega wpływowi wysokiej wilgoci i opadów. Warstwa ochronna jest wykonywana na okres nieprzekraczający 4 miesięcy. Po upływie danego okresu podłoże należy oczyścić ze wszelkich zanieczyszczeń i ponownie nanieść farbę podkładową, aby kontynuować wykonanie prac elewacyjnych.

Рекомендації-та-примітки-Армікс
BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS UŻYTKOWANIA
OSTRZEŻENIE!

Pracuj z odzieżą ochronną, rękawicami gumowymi, ochroną twarzy i oczu.

Unikaj kontaktu z oczami i drogami oddechowymi.

Może powodować podrażnienie skóry i reakcje alergiczne.

BĄDŹ UWAŻNY!

W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub innej należy skonsultować się z lekarzem z opakowaniem lub informacją techniczną o materiale.

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

INNE CECHY
SKŁAD PRODUKTU

Zywice silikonowe, wypełniacze mineralne, piasek kwarcowy, modyfikatory reologii i woda.

NARZĘDZIA

Wolnobieżny mikser, pędzel, wałek lub pędzel.

OPAKOWANIE

Wiadro plastikowe, masa netto 7,5 kg; 15 kg.

PRZECHOWYWANIE

Produkt przechowywać w oryginalnie zamkniętym opakowaniu przy temperaturze od +5 oC do +30 oC. Okres przechowywania wynosi 18 miesięcy od daty produkcji podanej na opakowaniu. Chronić przed wpływem niskich temperatur i działaniem bezpośrednich promieni słonecznych.

WYKORZYSTANIE

Pozostałości produktu należy usuwać jak odpady budowlane, opakowania należy usuwać jak odpady domowe.

GWARANCJE PRODUCENTA

Instrukcje umieszczone na woreczku lub wiaderku z produktem mają na celu zapewnienie optymalnego użytkowania produktu, ale nie stanowią podstawy do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki pracy są poza jego kontrolą.

Instruktaż ma charakter rekomendacyjny i nie zastępuje umiejętności i wyszkolenia wykonawcy.

Jakakolwiek ingerencja w produkt jest niedopuszczalna i może obniżyć jakość produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie materiału.

W przypadku połączenia z produktami innych producentów Producent nie ponosi odpowiedzialności.

MOŻESZ TEŻ BYĆ ZAINTERESOWANY