Farba fasadowa silikonowa modyfikowana

Armix AF

Farba fasadowa silikonowa modyfikowana Armix AFX służy do malowania elewacji budynków (izolacje z wełny mineralnej i styropianu) oraz ochrony przed biodegradacją (mech, pleśń, grzyb).

Można go również stosować do renowacji koloru tynków dekoracyjnych oraz już istniejących powłok malarskich. Tworzy powłoki matowe, drobnoziarniste, o niskim współczynniku przepuszczalności wody.

Stanowi element systemu ociepleń Armix.

Produkt jest dostępny w różnych kolorach zgodnych z paletą wyrobów fasadowych Armix.

4,5
l
9
l
Zgodnie z ДСТУ ДСТУ EN 1062-1 G3E3S1V2W3A0C0
Hydrofobowość

Dodatek do dodatkowej hydroizolacji pozwala na zastosowanie produktu do prac zewnętrznych. Odporny na trudne warunki atmosferyczne podczas eksploatacji

Odporność powłoki na działanie czynników atmosferycznych

Jest odporny na zniszczenie pod wpływem światła słonecznego, opadów, temperatury, wiatru, kurzu, gazów i innych.

Ochrona biologiczna

Zawiera dodatki przeciw pleśni i grzybom, które tworzą stabilną ochronę przed biokorozją

Wysoka wydajność

Zawiera dodatki, które pozwalają bezpiecznie pokryć powierzchnię, ukrywając kolor bazy

Odporność powłoki na szorowanie

Posiada wysoką klasę odporności na ścieranie suche lub mokre

Paroprzepuszczalność

Posiada wysoką paroprzepuszczalność, stwarzając dogodne warunki dla ścian budynku i ocieplenia.

SPECYFIKACJA
Zużycie przy aplikacji dwuwarstwowej **~0,3 l/m²
Czas wysychania*dо 3 godz.
Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych≤25 g/l, zgodnie z ДСТУ ISO 11890-1:2015
Gęstość~1,5 kg/dm3
PołyskTyp G3 - matowy (85°<10)
WodoprzepuszczalnośćТyp W3≤0,1 kg/m² * godz.0.5
Współczynnik przenikania paryТyp V2 ≤150 g/m² * 24 godz.
Temperatura stosowaniaod +5°С dо +30°С
*Czas wysychania podany przy zastosowaniu przy temperaturze otoczenia +20℃ i względnej wilgotności powietrza 60 %. W przypadku innych warunków czas wysychania może się różnić.
**Zużycie produktu zależy od równości podłoża, sposobu naniesienia i umiejętności wykonawcy.
KALKULATOR ZUŻYCIA PRODUKTU
Uwaga! Za pomocą kalkulatora można obliczyć tylko przybliżoną ilość produktu potrzebnego do naprawy lub prac budowlanych. Dokładna ilość zależy od stanu bazy, środowiska i innych czynników.
Калькулятор-розходу-Армікс
JAK PRACOWAĆ Z PRODUKTEM
Як-працювати-з-продуктом

Podłoże powinno być suche, mocne oraz pozbawione zanieczyszczeń (kurz, brud, pozostałości farb itp.), które mają negatywny wpływ na przyczepność i wygląd powłoki. Podłoża słabe oraz osypujące się zagruntować gruntem Armix G-1, a podłoża o zwiększonej chłonności – gruntem o głębokiej penetracji Armix G-2.

Farba może być stosowana na podłożach betonowych, cementowo-wapiennych oraz tynkach mineralnych lub polimerowo-mineralnych. Można ją stosować w systemach ociepleń nie wcześniej niż po 7 dniach (co najmniej 21 dniach dla bazy C) od ich wykonania. Prace wykonywać za pomocą pędzla, wałka lub agregatu malarskiego. W celu rozcieńczenia farby dopuszcza się dodawanie do pierwszej warstwy czystej wody lub preparatu Armix G-1 w ilości maks. 10%.  Lepsze efekty daje stosowanie nierozcieńczonego produktu do warstwy końcowej. Aby uzyskać powlokę o odpowiedniej jakości oraz wyglądzie zalecane jest nanoszenie dwóch warstw farby. Przy malowaniu podłoży kontrastowych oraz o dużym nasyceniu barwy może pojawić się konieczność naniesienia dodatkowej warstwy farby. Prace na dużej powierzchni należy prowadzić w sposób ciągły. Kolejną warstwę można nanosić po 4-5 godzinach w zależności od wilgotności i temperatury środowiska zewnętrznego. Zaleca się przeprowadzenie prac przy temperaturze od +5℃ do +30℃ oraz względnej wilgotności maks. 60%. W przypadku innych warunków czas wysychania może się różnić. Unikać malowania przy bezpośrednim nasłonecznieniu oraz opadach deszczu. Farby nie należy nakładać na zakurzone, wilgotne lub nagrzane powierzchnie. W celu uzyskania najlepszego efektu oraz trwałości stosować zabezpieczenia ochronne do chwili pełnego wyschnięcia. Warunki te należy utrzymać w ciągu 3 dni od wymalowania.  Zużycie uzależnione jest od stanu oraz faktury podłoża, metody aplikacji oraz umiejętności wykonawcy.

ZALECENIA I UWAGI

Niewłaściwa aplikacja może prowadzić do powstania trwałych różnic kolorystycznych na powierzchniach malowanych.  Równomierny kolor powłoki uzyskuje się stosując do barwienia materiał z jednej partii produkcyjnej, wskazanej na opakowaniu.

Рекомендації-та-примітки-Армікс
BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS UŻYTKOWANIA
OSTRZEŻENIE!

Pracuj z odzieżą ochronną, rękawicami gumowymi, ochroną twarzy i oczu.

Unikaj kontaktu z oczami i drogami oddechowymi.

Może powodować podrażnienie skóry i reakcje alergiczne.

BĄDŹ UWAŻNY!

W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub innej należy skonsultować się z lekarzem z opakowaniem lub informacją techniczną o materiale.

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

INNE CECHY
SKŁAD PRODUKTU

Zywic silikonowych, dyspersji kopolimerów akrylowych, silikonowych dodatków hydrofobizujących, wypełniaczy mineralnych, środków konserwujących i modyfikujących, środków przeciwgrzybiczych i przeciwpleśniowych, pigmentów oraz wody

NARZĘDZIA

Wolnobieżna bateria, szczotka, wałek lub szczotka.

OPAKOWANIE

Wiadro plastikowe, waga netto: 4,5 l; 9 l.

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania stanowi 18 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji oraz numer partii są wskazane na opakowaniu. Produkt przechowywać w nieuszkodzonym oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchych i ciepłych pomieszczeniach (temp. od +5℃ do +30℃). Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Otwarcie opakowania może skrócić czas przechowywania.

WYKORZYSTANIE

Pozostałości produktu należy usuwać jak odpady budowlane, opakowania należy usuwać jak odpady domowe.

GWARANCJE PRODUCENTA

Instrukcje umieszczone na woreczku lub wiaderku z produktem mają na celu zapewnienie optymalnego użytkowania produktu, ale nie stanowią podstawy do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki pracy są poza jego kontrolą.

Instruktaż ma charakter rekomendacyjny i nie zastępuje umiejętności i wyszkolenia wykonawcy.

Jakakolwiek ingerencja w produkt jest niedopuszczalna i może obniżyć jakość produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie materiału.

W przypadku połączenia z produktami innych producentów Producent nie ponosi odpowiedzialności.

MOŻESZ TEŻ BYĆ ZAINTERESOWANY