Фарба силіконмодифікована фасадна

Armix AFX

Farba fasadowa silikonowa modyfikowana Armix AFX służy do malowania elewacji budynków (izolacje z wełny mineralnej i styropianu) oraz ochrony przed biodegradacją (mech, pleśń, grzyb).

Można go również stosować do renowacji koloru tynków dekoracyjnych oraz już istniejących powłok malarskich. Tworzy powłoki matowe, drobnoziarniste, o niskim współczynniku przepuszczalności wody.

Stanowi element systemu ociepleń Armix.

Produkt jest dostępny w różnych kolorach zgodnych z paletą wyrobów fasadowych Armix.

Згідно з ДСТУ EN 1062-1 G3E3S1V2W3A0C0
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Zużycie przy aplikacji dwuwarstwowej **~0,3 l/m²
Czas wysychania*dо 3 godz.
Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych≤25 g/l, zgodnie z ДСТУ ISO 11890-1:2015
Gęstość~1,5 kg/dm3
PołyskTyp G3 - matowy (85°<10)
WodoprzepuszczalnośćТyp W3≤0,1 kg/m² * godz.0.5
Współczynnik przenikania paryТyp V2 ≤150 g/m² * 24 godz.
Temperatura stosowaniaod +5°С dо +30°С
*Czas wysychania podany przy zastosowaniu przy temperaturze otoczenia +20℃ i względnej wilgotności powietrza 60 %. W przypadku innych warunków czas wysychania może się różnić.
**Zużycie produktu zależy od równości podłoża, sposobu naniesienia i umiejętności wykonawcy.
КАЛЬКУЛЯТОР РОЗХОДУ ПРОДУКТУ
Trwa wczytywanie
Увага! За допомогою калькулятора Ви можете розрахувати лише приблизну кількість продукту, необхідного для виконання ремонтих або будівельних робіт. Точна кількість залежить від стану основи, зовнішього середовища та інших чинників.
Калькулятор-розходу-Армікс
ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПРОДУКТОМ
Як-працювати-з-продуктом

Podłoże powinno być suche, mocne oraz pozbawione zanieczyszczeń (kurz, brud, pozostałości farb itp.), które mają negatywny wpływ na przyczepność i wygląd powłoki. Podłoża słabe oraz osypujące się zagruntować gruntem Armix G-1, a podłoża o zwiększonej chłonności – gruntem o głębokiej penetracji Armix G-2.

Farba może być stosowana na podłożach betonowych, cementowo-wapiennych oraz tynkach mineralnych lub polimerowo-mineralnych. Można ją stosować w systemach ociepleń nie wcześniej niż po 7 dniach (co najmniej 21 dniach dla bazy C) od ich wykonania. Prace wykonywać za pomocą pędzla, wałka lub agregatu malarskiego. W celu rozcieńczenia farby dopuszcza się dodawanie do pierwszej warstwy czystej wody lub preparatu Armix G-1 w ilości maks. 10%.  Lepsze efekty daje stosowanie nierozcieńczonego produktu do warstwy końcowej. Aby uzyskać powlokę o odpowiedniej jakości oraz wyglądzie zalecane jest nanoszenie dwóch warstw farby. Przy malowaniu podłoży kontrastowych oraz o dużym nasyceniu barwy może pojawić się konieczność naniesienia dodatkowej warstwy farby. Prace na dużej powierzchni należy prowadzić w sposób ciągły. Kolejną warstwę można nanosić po 4-5 godzinach w zależności od wilgotności i temperatury środowiska zewnętrznego. Zaleca się przeprowadzenie prac przy temperaturze od +5℃ do +30℃ oraz względnej wilgotności maks. 60%. W przypadku innych warunków czas wysychania może się różnić. Unikać malowania przy bezpośrednim nasłonecznieniu oraz opadach deszczu. Farby nie należy nakładać na zakurzone, wilgotne lub nagrzane powierzchnie. W celu uzyskania najlepszego efektu oraz trwałości stosować zabezpieczenia ochronne do chwili pełnego wyschnięcia. Warunki te należy utrzymać w ciągu 3 dni od wymalowania.  Zużycie uzależnione jest od stanu oraz faktury podłoża, metody aplikacji oraz umiejętności wykonawcy.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРИМІТКИ
Фарбувати бетонні, цементні, цементно-вапняні поверхні та мінеральні чи полімерно-мінеральні штукатурки в системах утеплення можна не раніше ніж через 7 діб (не менше 21 доби для бази «С»). Роботу проводити за допомогою пензлика, валика або фарборозпилювача. Допускається розведення першого шару фарби чистою водою або ґрунтом Armix G-1 не більше ніж на 10%.  При нанесенні фінішного шару фарбу не рекомендується розводити, для досягнення кращого результату. Для отримання покриття відповідної якості та вигляду фарбу слід наносити у два шари. При фарбуванні темних, контрастних основ існує ймовірність, що буде необхідно додатковий шар фарби. Роботу на великій поверхні проводити без перерви. Нанесення повторного шару можна проводити через 4-5 годин в залежності від вологості та температури зовнішнього середовища Роботи рекомендовано проводити при температурі від +5℃ до +30℃ та відносній вологості до 60%. За інших умов час висихання може змінюватися. При фарбуванні слід уникати впливу прямого сонячного проміння, дощу, пилу та вологих чи нагрітих поверхонь; захищати до їх повного висихання з метою уникнення порушення вигляду та якості кінцевого шару! Даних умов слід дотримуватись протягом 3 діб після фарбування.  Витрата залежить від стану та фактури основи, методу фарбування та навиків виконавця.
Рекомендації-та-примітки-Армікс
БЕЗПЕКА ПРИ ВИКОРИСТАННІ
УВАГА!

Працювати, використовуючи захисний одяг, гумові рукавиці, захист обличчя і очей.

Не допускати потрапляння в очі та дихальні шляхи.

Може викликати подразнення шкіри та алергічну реакцію.

БУДЬТЕ УВАЖНІ!

При потраплянні на шкіру, промити водою та милом. Якщо виникла алергічна чи інша реакція звернутись до лікаря з упаковкою або ж технічною інформацією про матеріал. 

При потраплянні до очей, ретельно промити водою і звернутись до лікаря. 

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СКЛАД ПРОДУКТУ

Zywic silikonowych, dyspersji kopolimerów akrylowych, silikonowych dodatków hydrofobizujących, wypełniaczy mineralnych, środków konserwujących i modyfikujących, środków przeciwgrzybiczych i przeciwpleśniowych, pigmentów oraz wody

ІНСТРУМЕНТИ

Wolnobieżna bateria, szczotka, wałek lub szczotka.

УПАКУВАННЯ

Wiadro plastikowe, waga netto: 4,5 l; 9 l.

ЗБЕРІГАННЯ

Okres przechowywania stanowi 18 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji oraz numer partii są wskazane na opakowaniu. Produkt przechowywać w nieuszkodzonym oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchych i ciepłych pomieszczeniach (temp. od +5℃ do +30℃). Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Otwarcie opakowania może skrócić czas przechowywania.

УТИЛІЗАЦІЯ

Залишки продукту підлягають утилізації як будівельне сміття, упаковку утилізувати, як побутові відходи.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Інструкція на мішку або відрі з продуктом наведена для забезпечення оптимального використання продукту, але вона не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, так як умови проведення робіт перебувають поза його контролем.

Інструкція несе рекомендаційний характер, та не замінює навиків та професійної підготовки виконавця.

Будь-яке втручання в склад продукту є недопустимим і може знизити якість продукту.

Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу.

У випадку поєднання з виробами інших виробників, Виробник не несе жодної відповідальності.

ВАС ТАКОЖ МОЖУТЬ ЗАЦІКАВИТИ