Farba fasadowa akrylowa

Armix AF

Farba fasadowa akrylowa Armix AF to wysokowydajny produkt służący do dekoracji ścian zewnętrznych. Tworzy powłoki odporne na szorowanie oraz warunki atmosferyczne.

Produkt jest stosowany do malowania elewacji oraz ochrony przed biodegradacją (mech, pleśń, grzyby).

Można go również stosować do renowacji koloru tynków dekoracyjnych oraz już istniejących powłok malarskich. Tworzy powłoki matowe, drobnoziarniste, o niskim współczynniku przepuszczalności wody. Stanowi element systemu ociepleń Armix.

Produkt jest dostępny w różnych kolorach zgodnych z paletą wyrobów fasadowych Armix.

4,5
l
9
l
Zgodnie z ДСТУ ДСТУ EN 1062-1 G3E3S1V2W3A0C0
Hydrofobowość

Dodatek do dodatkowej hydroizolacji pozwala na zastosowanie produktu do prac zewnętrznych. Odporny na trudne warunki atmosferyczne podczas eksploatacji

Odporność powłoki na działanie czynników atmosferycznych

Jest odporny na zniszczenie pod wpływem światła słonecznego, opadów, temperatury, wiatru, kurzu, gazów i innych.

Ochrona biologiczna

Zawiera dodatki przeciw pleśni i grzybom, które tworzą stabilną ochronę przed biokorozją

Wysoka wydajność

Zawiera dodatki, które pozwalają bezpiecznie pokryć powierzchnię, ukrywając kolor bazy

Odporność powłoki na szorowanie

Posiada wysoką klasę odporności na ścieranie suche lub mokre

SPECYFIKACJA
Zużycie przy aplikacji dwuwarstwowej **~0,3 l/m²
Czas wysychania*dо 3 godz.
Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych≤25 g/l, zgodnie z ДСТУ ISO 11890-1:2015
Gęstość~1,5 kg/dm3
PołyskTyp G3 - matowy (85°<10)
WodoprzepuszczalnośćТyp W3≤0,1 kg/m² * godz.0.5
Współczynnik przenikania paryТyp V2 od 15 dо 150 g/m² * 24 godz.
Temperatura stosowaniaod +5°С dо +30°С
*Czas wysychania podany przy zastosowaniu przy temperaturze otoczenia +20℃ i względnej wilgotności powietrza 60 %. W przypadku innych warunków czas wysychania może się różnić.
**Zużycie produktu zależy od równości podłoża, sposobu naniesienia i umiejętności wykonawcy.
KALKULATOR ZUŻYCIA PRODUKTU
Uwaga! Za pomocą kalkulatora można obliczyć tylko przybliżoną ilość produktu potrzebnego do naprawy lub prac budowlanych. Dokładna ilość zależy od stanu bazy, środowiska i innych czynników.
Калькулятор-розходу-Армікс
JAK PRACOWAĆ Z PRODUKTEM
Як-працювати-з-продуктом

Podłoże powinno być suche, mocne oraz pozbawione zanieczyszczeń (kurz, brud, pozostałości farb itp.), które mają negatywny wpływ na przyczepność i wygląd powłoki. Farba może być stosowana na podłożach betonowych, cementowych, cementowo-wapiennych oraz tynkach mineralnych lub polimerowo-mineralnych w systemach ociepleń nie wcześniej niż po 28 dniach.

Wyrób gotowy do użycia. Dopuszcza się rozcieńczenie farby wodą lub gruntem Armix G-1 w ilości nie więcej niż o 10%. Ilość dodawanej wody lub gruntu powinna być jednakowa dla każdego opakowania. Przed rozpoczęciem malowania farbę dokładnie wymieszać mieszarką wolnoobrotową do uzyskania jednolitej masy.

Pracuj za pomocą pędzla, wałka lub pistoletu natryskowego. Przy malowaniu ciemnych, kontrastowych podłoży zaleca się malowanie w dwóch warstwach w celu uzyskania lepszego krycia. Pracuj na dużej powierzchni bez przerwy. Podczas nakładania warstwy wykończeniowej nie zaleca się rozcieńczania farby w celu uzyskania najlepszego efektu. Ponowną aplikację można przeprowadzić w ciągu 4-5 godzin, w zależności od wilgotności i temperatury otoczenia.Zaleca się prowadzenie prac w temperaturze od +5℃ do +30℃ i wilgotności względnej do 60%. W innych warunkach czas schnięcia może się różnić. Podczas malowania unikaj ekspozycji na bezpośrednie działanie promieni słonecznych, deszczu, kurzu oraz mokrych lub gorących powierzchni; chronić do całkowitego wyschnięcia, aby uniknąć pogorszenia wyglądu i jakości końcowej warstwy! Koszt zależy od stanu i faktury podłoża, metody malowania oraz umiejętności wykonawcy.

ZALECENIA I UWAGI

Niewłaściwa aplikacja może prowadzić do powstania trwałych różnic kolorystycznych na powierzchniach malowanych.  Równomierny kolor powłoki uzyskuje się stosując do barwienia materiał z jednej partii produkcyjnej, wskazanej na opakowaniu.

Рекомендації-та-примітки-Армікс
BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS UŻYTKOWANIA
OSTRZEŻENIE!

Pracuj z odzieżą ochronną, rękawicami gumowymi, ochroną twarzy i oczu.

Unikaj kontaktu z oczami i drogami oddechowymi.

Może powodować podrażnienie skóry i reakcje alergiczne.

BĄDŹ UWAŻNY!

W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub innej należy skonsultować się z lekarzem z opakowaniem lub informacją techniczną o materiale.

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

INNE CECHY
SKŁAD PRODUKTU

Dyspersji kopolimerów akrylowych, silikonowych dodatków hydrofobizujących, wypełniaczy mineralnych, środków konserwujących i modyfikujących, środków przeciwgrzybiczych i przeciwpleśniowych, pigmentów oraz wody.

NARZĘDZIA

Wolnobieżna bateria, szczotka, wałek lub szczotka.

OPAKOWANIE

Wiadro plastikowe, waga netto: 4,5 l; 9 l.

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania stanowi 18 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji oraz numer partii są wskazane na opakowaniu. Produkt przechowywać w nieuszkodzonym oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchych i ciepłych pomieszczeniach (temp. od +5℃ do +30℃). Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Otwarcie opakowania może skrócić czas przechowywania.

WYKORZYSTANIE

Pozostałości produktu należy usuwać jak odpady budowlane, opakowania należy usuwać jak odpady domowe.

GWARANCJE PRODUCENTA

Instrukcje umieszczone na woreczku lub wiaderku z produktem mają na celu zapewnienie optymalnego użytkowania produktu, ale nie stanowią podstawy do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki pracy są poza jego kontrolą.

Instruktaż ma charakter rekomendacyjny i nie zastępuje umiejętności i wyszkolenia wykonawcy.

Jakakolwiek ingerencja w produkt jest niedopuszczalna i może obniżyć jakość produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie materiału.

W przypadku połączenia z produktami innych producentów Producent nie ponosi odpowiedzialności.

MOŻESZ TEŻ BYĆ ZAINTERESOWANY