Farba do ścian i sufitów wewnętrzna

Armix SF

Farba wewnętrzna Armix SF służy do malowania pierwotnego i renowacyjnego ścian i sufitów w pomieszczeniach suchych z normalnym obciążeniem eksploatacyjnym, jest wydajna i odporna na ścieranie i delikatne mycie. Wyrób jest stosowany do malowania powierzchni mineralnych (betonowych, ceglanych, cementowo-piaskowych, cementowo-wapiennych oraz gipsowych), tworzy matową drobnoziarnistą powłokę.

Farba jest dostępna wyłącznie w kolorze białym.

5
l
10
l
Zgodnie z ДСТУ ДСТУ EN 13300:2012
Wysoka wydajność

Zawiera dodatki, które pozwalają bezpiecznie pokryć powierzchnię, ukrywając kolor bazy

Najlepsza cena

Niedrogi koszt produktu w porównaniu z analogami

Łatwość aplikacji

Wysoka plastyczność produktu ułatwia pracę

SPECYFIKACJA
Zużycie przy jednowarstwowej malowaniu**0,08-0,12 l/m² (до 12 m²/l)
Czas wysychania*dо 3 godz.
Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych≤17 g/l, zgodnie z ДСТУ ISO 11890-1:2015
Gęstość~1,5 kg/dm3
PołyskTyp G3 - głębokomatowy (85°<10)
Odporność powłoki na szorowanie na mokro4 кlasa (< 70 μm po 40 cyklach szorowania)
Największy rozmiar ziarna (granulacja)Drobnoziarnisty (do 100 μm)
Temperatura stosowaniaod +5°С dо +30°С
*Czas wysychania podany przy zastosowaniu przy temperaturze otoczenia +20℃ i względnej wilgotności powietrza 60 %. W przypadku innych warunków czas wysychania może się różnić.
**Zużycie produktu zależy od równości podłoża, sposobu naniesienia i umiejętności wykonawcy
KALKULATOR ZUŻYCIA PRODUKTU
Uwaga! Za pomocą kalkulatora można obliczyć tylko przybliżoną ilość produktu potrzebnego do naprawy lub prac budowlanych. Dokładna ilość zależy od stanu bazy, środowiska i innych czynników.
Калькулятор-розходу-Армікс
JAK PRACOWAĆ Z PRODUKTEM
Як-працювати-з-продуктом

Podłoże powinno być suche, mocne, jednorodne, o niskiej chłonności oraz pozbawione zanieczyszczeń (kurz, brud, pozostałości farb itp.), które mają negatywny wpływ na przyczepność i wygląd powłoki. Przed naniesieniem farby mocne podłoża betonowe, ceglane, cementowo-piaskowe, cementowo-wapienne i gipsowe zagruntować gruntem o głębokiej penetracji Armix G-2. Podłoża cementowo-piaskowe, cementowo-wapienne o nieokreślonej wytrzymałości oraz obsypujące się zagruntować gruntem uniwersalnym Armix G-1. Do właściwych prac malarskich można przystąpić po całkowitym wyschnięciu podłoża.

Wyrób gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem malowania farbę dokładnie wymieszać mieszarką wolnoobrotową do uzyskania jednolitej masy.

Prace wykonywać za pomocą pędzla, wałka lub agregatu malarskiego. W celu rozcieńczenia farby dopuszcza się dodawanie do pierwszej warstwy czystej wody lub gruntu Armix G-1 w ilości maks. 10%.  W celu osiągnięcia najlepszego efektu nie zaleca się stosowania rozcieńczonego produktu do warstwy końcowej. Aby uzyskać powlokę o odpowiedniej jakości oraz wyglądzie zalecane jest nanoszenie co najmniej dwóch warstw farby. Przy malowaniu podłoży kontrastowych może pojawić się konieczność naniesienia dodatkowej warstwy farby. Przerwanie lub ukończenie malowania należy wykonywać w miejscach styku powierzchni (w kątach). W przypadku malowania sufitów, farbę należy rozprowadzać dokładnie i równomiernie, w kierunku prostopadłym do okna. Kolejną warstwę można nanosić po 3-4 godzinach w zależności od wilgotności i temperatury środowiska zewnętrznego.

ZALECENIA I UWAGI

Zaleca się przeprowadzenie prac przy temperaturze od +5℃ do +30℃ oraz względnej wilgotności maks. 60%. W przypadku innych warunków czas wysychania może się różnić. Przed przystąpieniem do realizacji prac malarskich należy zabezpieczyć wszelkie powierzchnie szklane, ceramiczne, drewniane, metalowe i kamienne, gdyż pod wpływem zanieczyszczenia farbą ich kolor może ulec zmianie. Zużycie uzależnione jest od stanu oraz faktury podłoża, metody aplikacji oraz umiejętności wykonawcy.

Рекомендації-та-примітки-Армікс
BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS UŻYTKOWANIA
OSTRZEŻENIE!

Pracuj z odzieżą ochronną, rękawicami gumowymi, ochroną twarzy i oczu.

Unikaj kontaktu z oczami i drogami oddechowymi.

Może powodować podrażnienie skóry i reakcje alergiczne.

BĄDŹ UWAŻNY!

W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub innej należy skonsultować się z lekarzem z opakowaniem lub informacją techniczną o materiale.

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

INNE CECHY
SKŁAD PRODUKTU

Dyspersji kopolimerów akrylowych, wypełniaczy mineralnych, środków konserwujących i modyfikujących oraz wody

NARZĘDZIA

Wolnobieżna bateria, szczotka, wałek lub szczotka.

OPAKOWANIE

Wiadro plastikowe, waga netto: 5 l; 10 l.

PRZECHOWYWANIE

Okres przechowywania stanowi 18 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji oraz numer partii są wskazane na opakowaniu. Produkt przechowywać w nieuszkodzonym oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchych i ciepłych pomieszczeniach (t0 od +5℃ do +30℃). Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Otwarcie opakowania może skrócić czas przechowywania.

WYKORZYSTANIE

Pozostałości produktu należy usuwać jak odpady budowlane, opakowania należy usuwać jak odpady domowe.

GWARANCJE PRODUCENTA

Instrukcje umieszczone na woreczku lub wiaderku z produktem mają na celu zapewnienie optymalnego użytkowania produktu, ale nie stanowią podstawy do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki pracy są poza jego kontrolą.

Instruktaż ma charakter rekomendacyjny i nie zastępuje umiejętności i wyszkolenia wykonawcy.

Jakakolwiek ingerencja w produkt jest niedopuszczalna i może obniżyć jakość produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie materiału.

W przypadku połączenia z produktami innych producentów Producent nie ponosi odpowiedzialności.

MOŻESZ TEŻ BYĆ ZAINTERESOWANY