Фарба акрилова внутрішня

Armix WF

Farba Armix WF służy do wykonania wewnętrznych powłok malarskich w pomieszczeniach z umiarkowanym obciążeniem eksploatacyjnym, jest bardzo wydajna i trwała – jest odporna na szorowanie na mokro oraz działanie środków myjących. Wyrób jest stosowany do malowania powierzchni mineralnych (betonowych, ceglanych, cementowo-piaskowych, cementowo-wapiennych oraz gipsowych), tworzy matową drobnoziarnistą powłokę. Produkt jest dostępny w różnych kolorach zgodnych z paletą wyrobów Armix.

Згідно з ДСТУ EN 13300:2012
ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Zużycie przy jednowarstwowej malowaniu **0,08-0,12 l/m² (do 12 m²/l)
Czas wysychania*dо 3 godz.
Maksymalna zawartość lotnych związków organicznych≤18 g/l, zgodnie z ДСТУ ISO 11890-1:2015
Gęstość~1,5 kg/dm3
PołyskTyp G3 - matowy (85°<10)
Odporność powłoki na szorowanie na mokro1 кlasa (≥5 μm <20 μm po 200 cyklach szorowania)
Największy rozmiar ziarna (granulacja)Drobnoziarnisty (do 100 μm)
Temperatura stosowaniaod +5°С dо +30°С
*Czas wysychania podany przy zastosowaniu przy temperaturze otoczenia +20℃ i względnej wilgotności powietrza 60 %. W przypadku innych warunków czas wysychania może się różnić.
**Zużycie produktu zależy od równości podłoża, sposobu naniesienia i umiejętności wykonawcy
КАЛЬКУЛЯТОР РОЗХОДУ ПРОДУКТУ
Trwa wczytywanie
Увага! За допомогою калькулятора Ви можете розрахувати лише приблизну кількість продукту, необхідного для виконання ремонтих або будівельних робіт. Точна кількість залежить від стану основи, зовнішього середовища та інших чинників.
Калькулятор-розходу-Армікс
ЯК ПРАЦЮВАТИ З ПРОДУКТОМ
Як-працювати-з-продуктом

Podłoże powinno być suche, mocne, jednorodne, o niskiej chłonności oraz pozbawione zanieczyszczeń (kurz, brud, pozostałości farb itp.), które mają negatywny wpływ na przyczepność i wygląd powłoki. Przed naniesieniem farby mocne podłoża betonowe, ceglane, cementowo-piaskowe, cementowo-wapienne i gipsowe zagruntować gruntem o głębokiej penetracji Armix G-2. Podłoża cementowo-piaskowe, cementowo-wapienne o nieokreślonej wytrzymałości oraz obsypujące się zagruntować gruntem uniwersalnym Armix G-1. Do właściwych prac malarskich można przystąpić po całkowitym wyschnięciu podłoża.

Wyrób gotowy do użycia. Przed rozpoczęciem malowania farbę dokładnie wymieszać mieszarką wolnoobrotową do uzyskania jednolitej masy.

Prace wykonywać za pomocą pędzla, wałka lub agregatu malarskiego. W celu rozcieńczenia farby dopuszcza się dodawanie do pierwszej warstwy czystej wody lub gruntu Armix G-1 w ilości maks. 10%. W celu osiągnięcia najlepszego efektu nie zaleca się stosowania rozcieńczonego produktu do warstwy końcowej. Aby uzyskać powlokę o odpowiedniej jakości oraz wyglądzie zalecane jest nanoszenie co najmniej dwóch warstw farby. Przy malowaniu podłoży kontrastowych może pojawić się konieczność naniesienia dodatkowej warstwy farby. Przerwanie lub ukończenie malowania należy wykonywać w miejscach styku powierzchni (w kątach). W przypadku malowania sufitów, farbę należy rozprowadzać dokładnie i równomiernie, w kierunku prostopadłym do okna. Kolejną warstwę można nanosić po 3-4 godzinach w zależności od wilgotności i temperatury środowiska zewnętrznego.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ТА ПРИМІТКИ
Неправильне застосування може призвести до різниць кольору на пофарбованих поверхнях. Для збереження рівномірності кольору рекомендовано тонувати фарбу однієї партії, яка вказана на упаковці.
Рекомендації-та-примітки-Армікс
БЕЗПЕКА ПРИ ВИКОРИСТАННІ
УВАГА!

Працювати, використовуючи захисний одяг, гумові рукавиці, захист обличчя і очей.

Не допускати потрапляння в очі та дихальні шляхи.

Може викликати подразнення шкіри та алергічну реакцію.

БУДЬТЕ УВАЖНІ!

При потраплянні на шкіру, промити водою та милом. Якщо виникла алергічна чи інша реакція звернутись до лікаря з упаковкою або ж технічною інформацією про матеріал. 

При потраплянні до очей, ретельно промити водою і звернутись до лікаря. 

ІНШІ ХАРАКТЕРИСТИКИ
СКЛАД ПРОДУКТУ

Dyspersji kopolimerów akrylowych, wypełniaczy mineralnych, środków konserwujących i modyfikujących oraz wody

ІНСТРУМЕНТИ

Wolnobieżna bateria, szczotka, wałek lub szczotka.

УПАКУВАННЯ

Wiadro plastikowe, waga netto: 2,7 l; 4,5 l; 9 l.

ЗБЕРІГАННЯ

Okres przechowywania stanowi 18 miesięcy od daty produkcji. Data produkcji oraz numer partii są wskazane na opakowaniu. Produkt przechowywać w nieuszkodzonym oryginalnie zamkniętym opakowaniu, w suchych i ciepłych pomieszczeniach (t0 od +5℃ do +30℃). Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Otwarcie opakowania może skrócić czas przechowywania.

УТИЛІЗАЦІЯ

Залишки продукту підлягають утилізації як будівельне сміття, упаковку утилізувати, як побутові відходи.

ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

Інструкція на мішку або відрі з продуктом наведена для забезпечення оптимального використання продукту, але вона не є підставою для юридичної відповідальності Виробника, так як умови проведення робіт перебувають поза його контролем.

Інструкція несе рекомендаційний характер, та не замінює навиків та професійної підготовки виконавця.

Будь-яке втручання в склад продукту є недопустимим і може знизити якість продукту.

Виробник не несе відповідальності за неправильне використання матеріалу.

У випадку поєднання з виробами інших виробників, Виробник не несе жодної відповідальності.

ВАС ТАКОЖ МОЖУТЬ ЗАЦІКАВИТИ