Dekoracyjny tynk mozaikowy

Armix MZ

Tynk mozaikowy o granulacji ziarna 0,8-1,2mm oraz 1,0-1,6mm do dekoracyjnego ozdabiania podłoży wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

Produkt służy do wykonywania powłoki dekoracyjno-ochronnej na ścianach wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń. Wyrób może być stosowany na podłoża takie jak: beton, stwardniałe tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne, gipsowe oraz gipsowo-wapienne.

5
kg
15
kg
30
kg
Zgodnie z ДСТУ ДСТУ EN 1062-1:2012 Е5S4bV2W3
Odporność powłoki na działanie czynników atmosferycznych

Posiada odporność na zniszczenie pod wpływem promieni słonecznych, opadów atmosferycznych, temperatury, temperatury, temperatury, temperatury.

Wysoce przyczepny

Wysoka początkowa siła przyczepności pozwala na uzyskanie wyniku 0,8 megapaskali przy separacji.

Wysoka odporność na uderzenia

Produkt posiada wysoką odporność na uszkodzenia mechaniczne

Łatwy w zastosowaniu

Produkt jest elastyczny i łatwy w obróbce.

SPECYFIKACJA
Zużycie*4,0 kg/m² (ziarno 0,8-1,2 mm), 5,0 kg/m² (ziarno 1,0-1,6 mm)
Dyfuzyjnie równoważna grubość powietrza, Sd:≤5 m
Czas wysychania**24 godz.
Gęstość~1,8 kg/dm3
Przyczepność do podłoży≥0,5 МPа
Zawartość ciał stałych~80%
Współczynnik absorpcji wody≤0,2 kg/m²⦁ √godz.
Temperatura stosowaniaod +5°С dо +30°С
* Może się różnić w zależności od równości podłoża i umiejętności wykonawcy.
** Może się różnić w zależności od warunków środowiskowych i warunków podłoża.
KALKULATOR ZUŻYCIA PRODUKTU
Uwaga! Za pomocą kalkulatora można obliczyć tylko przybliżoną ilość produktu potrzebnego do naprawy lub prac budowlanych. Dokładna ilość zależy od stanu bazy, środowiska i innych czynników.
Калькулятор-розходу-Армікс
JAK PRACOWAĆ Z PRODUKTEM
Як-працювати-з-продуктом

Podłoże musi być nośne, suche, równe (nierówności poniżej 2 mm na 2 m2), oczyszczone z kurzu, brudu, pleśni, zanieczyszczeń organicznych za pomocą odpowiednich środków przygotowania podłoża. Na takie podłoża jak tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, tynk mozaikowy można nanosić nie wcześniej niż po 28 dniach od ich wykonania, a na gipsowe, gipsowo-wapienne – po 14 dniach. Podłoża o zwiększonej chłonności należy bezwzględnie zagruntować gruntem o głębokiej penetracji Armix G-2. W celu poprawy przyczepności i łatwiejszego wykonania prac, przed naniesieniem warstwy dekoracyjnej tynku należy zagruntować powierzchnię farbą podkładową Armix GF-1 w kolorze zgodnym z kolorem tynku mozaikowego realizowanym w Systemie Barwienia Armix.

Przygotowanie tynku: Przed rozpoczęciem nakładania całą zawartość wiadra należy dokładnie wymieszać przy pomocy wolnoobrotowej mieszarki. Producent dopuszcza dodanie niewielkiej ilości wody (nie więcej niż 1% na opakowanie).  Aby uniknąć różnic w fakturze tynku, ilość dodawanej wody powinna być jednakowa dla każdego opakowania.

Wykonanie warstwy tynkarskiej: Do nanoszenia oraz wygładzania tynku używać wyłącznie narzędzi ze stali nierdzewnej. Aby uniknąć różnic kolorystycznych i niejednorodności struktury tynku, masę należy nanosić równomiernie, na grubość ziarna na całej powierzchni, i gładzić zawsze w jedną stronę.  Zbyt długie lub mocne wygładzanie masy może doprowadzić do powstania trwałego szarego nalotu. W celu uniknięcia śladów połączeń konieczne jest wykonywanie całych elementów architektonicznych w jednym cyklu roboczym, a przerwanie prac należy zaplanować wcześniej, w miejscach, gdzie ewentualne połączenie będzie mało widoczne.

ZALECENIA I UWAGI

Bezpośrednio po nałożeniu masa ma barwę błękitno-mleczną, która zanika wraz z wysychaniem tynku.

W celu uniknięcia różnic w odcieniach tynku, zaleca się stosowanie na danej płaszczyźnie materiału z tej samej partii produkcyjnej, wskazanej na opakowaniu.

Prace można prowadzić przy temperaturze środowiska zewnętrznego i podłoża od +5oС do +30oС. Niska temperatura lub wysoka wilgotność powietrza znacznie wydłuża czas wysychania tynku i może doprowadzić do pojawienia się jaśniejszego nalotu, który z czasem zanika. Należy unikać wpływu bezpośrednich promieni słonecznych, deszczu, silnego wiatru itp. Zaleca się zabezpieczyć warstwę dekoracyjną plandeką lub siatką na 3 doby.

Рекомендації-та-примітки-Армікс
BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS UŻYTKOWANIA
OSTRZEŻENIE!

Pracuj z odzieżą ochronną, rękawicami gumowymi, ochroną twarzy i oczu.

Unikaj kontaktu z oczami i drogami oddechowymi.

Może powodować podrażnienie skóry i reakcje alergiczne.

BĄDŹ UWAŻNY!

W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub innej należy skonsultować się z lekarzem z opakowaniem lub informacją techniczną o materiale.

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

INNE CECHY
SKŁAD PRODUKTU

Mieszanina dyspersji kopolimerów akrylowych, kruszyw naturalnych lub barwionych, pigmentów organicznych i nieorganicznych, środków modyfikujących i konserwujących oraz wody.

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, szpachla, kielnia i paca ze stali nierdzewnej.

OPAKOWANIE

Wiadro plastikowe, waga netto: 5 kg, 15 kg, 30 kg.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w pojemniku oryginalnie zamkniętym w temp. od +5°С do +30°С. Należy unikać bezpośredniego nasłonecznienia, niskich temperatur. Okres przechowywania stanowi 12 miesięcy od daty produkcji wskazanej prze Producenta na opakowaniu. Otwarcie opakowania może skrócić czas przechowywania.

WYKORZYSTANIE

Pozostałości produktu należy usuwać jak odpady budowlane, opakowania należy usuwać jak odpady domowe.

GWARANCJE PRODUCENTA

Instrukcje umieszczone na woreczku lub wiaderku z produktem mają na celu zapewnienie optymalnego użytkowania produktu, ale nie stanowią podstawy do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki pracy są poza jego kontrolą.

Instruktaż ma charakter rekomendacyjny i nie zastępuje umiejętności i wyszkolenia wykonawcy.

Jakakolwiek ingerencja w produkt jest niedopuszczalna i może obniżyć jakość produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie materiału.

W przypadku połączenia z produktami innych producentów Producent nie ponosi odpowiedzialności.

MOŻESZ TEŻ BYĆ ZAINTERESOWANY