Dekoracyjny tynk mineralny „baranek”

Аrmix MB-15, MB-20

Dekoracyjny tynk mineralny Armix MB jest suchą mieszanką na bazie białego cementu z wypełniaczami mineralnymi i modyfikatorami polimerowymi do tworzenia dekoracyjnej faktury typu „baranek” o uziarnieniu 1,5 mm i 2,0 mm.

Dostępna w kolorze białym i transparentnym, który podlega przyszłemu malowaniu. Produkt jest stosowany na ściany zewnętrzne i wewnętrzne oraz jest integralną częścią systemu ociepleń Armix (izolacja z wełny mineralnej i styropianu).

Może być stosowany na takich podłożach jak: tynki cementowe, cementowo-piaskowe, cementowo-wapienne, wapienno cementowe, wapienne i gipsowe.

25
kg
Zgodnie z ДСТУ Armix Ц.1.ШТ4.біла ДСТУ Б В.2.7-126:2011
Hydrofobowy

Dodatek do dodatkowej hydroizolacji pozwala na zastosowanie produktu do prac zewnętrznych. Odporny na trudne warunki atmosferyczne podczas eksploatacji

Wysoce przyczepny

Wysoka początkowa siła przyczepności pozwala na uzyskanie wyniku 0,8 megapaskali przy separacji.

Łatwy w zastosowaniu i zacieraniu

Wysoka plastyczność produktu ułatwia pracę i daje możliwość usunięcia nieznacznych nierówności

Mrozoodporny

Nadaje się do pracy na zewnątrz. Odporny na niskie temperatury podczas pracy

Do prac zewnętrznych i wewnętrznych

Produkt może być stosowany zarówno do prac wewnątrz jak i na zewnątrz

SPECYFIKACJA
Zużycie*2,0-2,5 kg/m² (ziarno 1,5 mm), 2,8-3,2 kg/m² (ziarno 2,0 мм)
Czas wysychania**24 godz.
Czas zużycia**≥60 min
Paroprzepuszczalność≥0,05 mg/m * godz * Pa
Proporcje wody**0,2-0,22 l/kg (5-5,5 l/worek)
Przyczepność do podłoża betonowego (w warunkach suchych, 28 dni)≥0,5 MPa
Przyczepność do podłoża betonowego (zamrażanie i rozmrażanie na przemian, 75 cykli)≥0,5 MPa
Współczynnik absorpcji wody≤0,5 kg/m²⦁ √(godz.)
Temperatura stosowaniaOd +5°C dо +30°C
* Może się różnić w zależności od stanu podłoża i umiejętności wykonawcy.
** Może ulec zmianie w zależności od warunków środowiskowych i stanu podłoża.
KALKULATOR ZUŻYCIA PRODUKTU
Uwaga! Za pomocą kalkulatora można obliczyć tylko przybliżoną ilość produktu potrzebnego do naprawy lub prac budowlanych. Dokładna ilość zależy od stanu bazy, środowiska i innych czynników.
Калькулятор-розходу-Армікс
JAK PRACOWAĆ Z PRODUKTEM
Як-працювати-з-продуктом

Podłoże musi być nośne, równe, suche oczyszczone ze wszelkich zanieczyszczeń (kurzu, tłuszczu, resztek tynku, farby, oleju itp.). Występujące nierówności należy usunąć za pomocą tynku cementowo-wapiennego Armix CW lub kleju do styropianu Armix P-1. Podłoża cementowe, cementowo-wapienne, wapienno-cementowe, wapienne lub gipsowe zagruntować gruntem o głębokiej penetracji Armix G-2. Podłoża kruche i osypujące się zagruntować gruntem Armix G-1. Wszelkie powierzchnie, na które nakładany jest tynk muszą być bezwzględnie zagruntowane farbą gruntującą Armix GF-1.

Przygotowanie tynku

Zawartość opakowania wsypać do uprzednio przygotowanego pojemnika (wiadra) z czystą wodą (5-5,5 l/worek). Konsystencję roboczą należy dostosować do warunków atmosferycznych oraz chłonności podłoża. Mieszankę wymieszać mieszarką wolnoobrotową lub wiertarką ze specjalnym mieszadłem do uzyskania jednolitej masy  Zaprawa uzyskuje pełne właściwości robocze po upływie 5 min. i ponownym wymieszaniu. Czas zużycia zaprawy uzależniony jest od warunków otoczenia i wynosi co najmniej 60 minut.  Aby uniknąć różnic w fakturze tynku ilość dodawanej wody powinna być jednakowa dla każdego opakowania.

Wykonanie prac

Tynk nanosi się na podłoże na grubość ziarna za pomocą plastikowej lub metalowej pacy pod katem 60. Po zebraniu nadmiaru materiału za pomocą plastikowej pacy można przystąpić do fakturowania. Czas między naniesieniem tynku a fakturowaniem (5-15 min.) zależy od warunków atmosferycznych, konsystencji zaprawy i chłonności podłoża.

Prace należy prowadzić w sposób ciągły, na ścianie tworzącej jedną płaszczyznę od krawędzi do krawędzi lub do wystających elementów (fragmenty architektoniczne, rynny itp.), postępując zgodnie z metodą „mokre po mokrym”. W przypadku wymuszonej przerwy na krawędź warstwy nakleić taśmę malarską, którą po wznowieniu prac należy usunąć wraz z zaschniętymi resztkami masy. Aby osiągnąć jednolitą fakturę fakturowanie należy wykonywać jednakowymi, kolistymi ruchami. W przypadku wykonywania prac przy wietrznej lub upalnej pogodzie powierzchnię co pewien czas zwilżać wodą. Prace można prowadzić przy temperaturze od +50С do +300С. Dane zalecenia dotyczą prac wykonywanych przy optymalnych warunkach środowiska (temperatura powietrza +200С і wilgotność względna 60%). Przy innych parametrach czas zużycia, fakturowania oraz czas otwarty pracy może się różnić od wskazanego w danej karcie. Mieszankę należy przygotować według instrukcji. Naruszenie przytoczonych wskazówek może doprowadzić do obniżenia jakości produktu oraz wpłynąć na wygląd warstwy ozdobnej.

ZALECENIA I UWAGI

Aby zapobiec powstawaniu plam i rozbieżności kolorystycznych, tynk można malować: jasną farbą silikonową Armix XF – 7 dni po nałożeniu; nasycone i ciemne kolory – w 21 dni; farba akrylowa Armix AF – 28 dni po nałożeniu tynku. W celu uniknięcia biokorozji tynk należy malować w ciągu 30 dni od nałożenia.

Nie dopuścić do wyschnięcia krawędzi nałożonej zaprawy – spoiny będą widoczne, może wystąpić nierównomierny kolor powierzchni. Po nałożeniu należy chronić przed deszczem, światłem słonecznym, wiatrem do wyschnięcia. Przy wietrznej lub upalnej pogodzie powierzchnię należy okresowo nawilżać. Prace należy prowadzić w temperaturze od +50С do +300С. Użyj mieszanki nie później niż 2 godziny po ugotowaniu.

Zalecenia te są określone w optymalnych warunkach środowiskowych (temperatura powietrza + 200С; wilgotność względna 60%). Przy innych parametrach czas otwarcia, czas użytkowania i zacierania mogą się różnić.

Produkt zawiera dodatki mineralne, które mogą powodować różnice w odcieniach z różnych partii. Zaleca się stosowanie worków z jednej partii.

Jakakolwiek ingerencja w skład produktu jest niedopuszczalna i może znacznie obniżyć jakość użytego materiału.

Рекомендації-та-примітки-Армікс
BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS UŻYTKOWANIA
OSTRZEŻENIE!

Pracuj z odzieżą ochronną, rękawicami gumowymi, ochroną twarzy i oczu.

Unikaj kontaktu z oczami i drogami oddechowymi.

Może powodować podrażnienie skóry i reakcje alergiczne.

BĄDŹ UWAŻNY!

W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub innej należy skonsultować się z lekarzem z opakowaniem lub informacją techniczną o materiale.

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

INNE CECHY
SKŁAD PRODUKTU

Cement biały, kruszywa naturalne, mineralne i polimerowe dodatki modyfikujące.

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, mieszadło koszyczkowe, kielnia ze stali nierdzewnej, wiadro, paca plastikowa.

OPAKOWANIE

Worek 25 kg (±2%) z wkładem polietylenowym.

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w pojemniku oryginalnie zamkniętym w ciągu 12 miesięcy od daty produkcji w suchym miejscu z dala od wilgoci. Data produkcji oraz numer partii są wskazane na opakowaniu.

WYKORZYSTANIE

Pozostałości produktu należy usuwać jak odpady budowlane, opakowania należy usuwać jak odpady domowe.

GWARANCJE PRODUCENTA

Instrukcje umieszczone na woreczku lub wiaderku z produktem mają na celu zapewnienie optymalnego użytkowania produktu, ale nie stanowią podstawy do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki pracy są poza jego kontrolą.

Instruktaż ma charakter rekomendacyjny i nie zastępuje umiejętności i wyszkolenia wykonawcy.

Jakakolwiek ingerencja w produkt jest niedopuszczalna i może obniżyć jakość produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie materiału.

W przypadku połączenia z produktami innych producentów Producent nie ponosi odpowiedzialności.

MOŻESZ TEŻ BYĆ ZAINTERESOWANY