Jastrych podłogowy

Armix ST-L

Jastrych podłogowy Armix ST-L jest suchą mieszanką przeznaczoną do wylewek o grubości warstwy 5-50 mm. Służy do wyrównywania powierzchni przed układaniem linoleum, parkietu i płytek.

Do prac wewnętrznych.

25
kg
Zgodnie z ДСТУ -Б В.2.7-126:2011 Ц.2.СТ1.
Na bazie cementu 500 marek

Wysoka wytrzymałość, odporność na obciążenia i znacznie krótszy czas zakupu

Wysoka odporność na uszkodzenie mechaniczne

Produkt posiada wysoką odporność na uszkodzenie mechaniczne

Łatwy w zastosowaniu

Wysoka plastyczność produktu ułatwia pracę mistrzowi

Wysoka przyczepność do podłoża

Wysoka przyczepność początkowa do podłoża

SPECYFIKACJA
Zużycie suchej mieszanki przy grubości warstwie 1 mm *~2,0 kg/m²
Zużycie suchej mieszanki przy grubości warstwie 10 mm *~20 kg/m²
Zużycie wody do przygotowania zaprawy0,18-0,20 l na 1 kg mieszanki (3,75-4,5 l na 25 kg)
Czas zużycia **≥20 min.
Skurcz **≤2 mm/m
Granica wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu (po 28 dobach)≥3,5 МPa
Granica wytrzymałości ściskanie (po 28 dobach)≥15,0 МPa
Przyczepność do podłoża (w suchych warunkach atmosferycznych (po 28 dobach)≥0,2 МPa
* Może się różnić w zależności od równości podłoża i umiejętności wykonawcy.
** Może się różnić w zależności od ilości wody, warunków podłoża i warunków zewnętrznych.
KALKULATOR ZUŻYCIA PRODUKTU
Trwa wczytywanie
Uwaga! Za pomocą kalkulatora można obliczyć tylko przybliżoną ilość produktu potrzebnego do naprawy lub prac budowlanych. Dokładna ilość zależy od stanu bazy, środowiska i innych czynników.
Калькулятор-розходу-Армікс
JAK PRACOWAĆ Z PRODUKTEM
Як-працювати-з-продуктом

Podłoże musi być nośne, mocne, suche, wolne od kurzu, brudu, pleśni, resztek organicznych (oleje, tłuszcze itp.) oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. W przypadku występowania wysokiej temperatury, to podłoża, na które ma zostać naniesiona wylewka samopoziomująca, zaleca się uprzednio zmoczyć wodą. Przed wykorzystaniem zaprawy należy zagruntować podłoże odpowiednio rozcieńczonym preparatem o głębokiej penetracji Armix G-2. Do wykonania wylewki można przystąpić nie wcześniej niż po upływie 4 godz. od gruntowania. Wytrzymałość podłoża na ściskanie powinna stanowić min. 10 MPa.

Przygotowanie zaprawy:

Zawartość opakowania wsypać do uprzednio przygotowanego pojemnika (wiadra) z czystą wodą w proporcji 0,15-0,18 l na 1 kg mieszanki (3,75-4,50 l na 25 kg) i wymieszać mieszarką wolnoobrotową lub wiertarką ze specjalnym mieszadłem do uzyskania jednorodnej masy. Zaprawę odstawić na 5 min., po czym ponownie wymieszać.

Wykonanie prac:

Zaprawę wylewamy na podłoże, rozprowadzając ją równomiernie na wymagana grubość. Przesuwając łatę po listwach zgarniamy jej nadmiar i wyrównujemy za pomocą  pacy lub innego narzędzia. Narzędzia oraz wiadra myć wodą bezpośrednio po zakończeniu prac.

ZALECENIA I UWAGI

Na powierzchniach ponad 20 m2, jak również w wąskich i długich pomieszczeniach wykonywać szczeliny dylatacyjne. Wszystkie występujące w podłożu dylatacje należy powtórzyć w warstwie wylewanego jastrychu. Wylany jastrych należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, a w razie konieczności zwilżać wodą lub przykryć folią na kolejne 24 godz.

Ruch pieszych w przypadku cienkiej warstwy (maks. 10 mm) jest możliwy po upływie 8 godz. Należy uważać, aby nie przedozować wody, wskazanej w opisie technicznym, gdyż może to doprowadzić do rozwarstwienia jastrychu i pogorszenia jego parametrów fizyko-chemicznych.

Prace należy wykonywać w warunkach suchych przy temperaturze podłoża od 5°C do 30°C. Wszelkie wskazane w opisie wskazówki i zalecenia mają skuteczność przy Т=20±2℃ oraz wilgotności względnej 60 %.

W innych warunkach właściwości technologiczne mogą ulegać zmianom.

Рекомендації-та-примітки-Армікс
BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS UŻYTKOWANIA
OSTRZEŻENIE!

Pracuj z odzieżą ochronną, rękawicami gumowymi, ochroną twarzy i oczu.

Unikaj kontaktu z oczami i drogami oddechowymi.

Może powodować podrażnienie skóry i reakcje alergiczne.

BĄDŹ UWAŻNY!

W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub innej należy skonsultować się z lekarzem z opakowaniem lub informacją techniczną o materiale.

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

INNE CECHY
SKŁAD PRODUKTU

Mieszanina cementu portlandzkiego, gipsu, wypełniaczy mineralnych, polimerowych i reologicznych dodatków modyfikujących.

NARZĘDZIA

OPAKOWANIE

Worek 25 kg (±2%) z wkładem polietylenowym.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach oraz suchych warunkach, z dala od długotrwałego działania promieni słonecznych do 12 miesięcy od daty produkcji podanej z boku opakowania. Na placu budowy produkt chronić przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska (promieni słonecznych, opadów atmosferycznych).

WYKORZYSTANIE

Pozostałości produktu należy usuwać jak odpady budowlane, opakowania należy usuwać jak odpady domowe.

GWARANCJE PRODUCENTA

Instrukcje umieszczone na woreczku lub wiaderku z produktem mają na celu zapewnienie optymalnego użytkowania produktu, ale nie stanowią podstawy do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki pracy są poza jego kontrolą.

Instruktaż ma charakter rekomendacyjny i nie zastępuje umiejętności i wyszkolenia wykonawcy.

Jakakolwiek ingerencja w produkt jest niedopuszczalna i może obniżyć jakość produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie materiału.

W przypadku połączenia z produktami innych producentów Producent nie ponosi odpowiedzialności.

MOŻESZ TEŻ BYĆ ZAINTERESOWANY