Jastrych wyrównujący

Armix SP-L

Jastrych wyrównujący Armix SP-L przeznaczona jest do wyrównywania fundamentów betonowych i wylewek cementowo-piaskowych, uzyskując gładkie powierzchnie poziome o grubości warstwy od 2 mm do 10 mm, przed montażem wykończeń (płytki, linoleum, parkiet, laminat, wykładzina).

Do prac wewnętrznych.

25
kg
Zgodnie z ДСТУ Б В.2.7-126:2011 Ц2 ПР1
Na bazie cementu 500 marek

Wysoka wytrzymałość, odporność na obciążenia i znacznie krótszy czas zakupu

Wysoka odporność na uszkodzenie mechaniczne

Produkt posiada wysoką odporność na uszkodzenie mechaniczne

Łatwy w zastosowaniu

Wysoka plastyczność produktu ułatwia pracę mistrzowi

Wysoka przyczepność do podłoża

Wysoka przyczepność początkowa do podłoża

Wysoka rozlewność

Produkt ma właściwość dobrego rozlewania się po powierzchni podstawy

SPECYFIKACJA
Zużycie suchej mieszanki przy grubości warstwie 1 mm *~1,8 kg/m²
Zużycie suchej mieszanki przy grubości warstwie 10 mm *~18 kg/m²
Czas zużycia**≥20 min.
Skurcz**≤2 mm/m
Granica wytrzymałości na rozciąganie przy zginaniu (po 28 dobach) ≥5,0 МPa
Granica wytrzymałości na ściskanie (po 28 dobach) ≥20,0 МPa
Zużycie wody do przygotowania zaprawy0,2-0,22 l na 1 kg mieszanki (5,0-5,5 l na 25 kg)
Przyczepność do podłoża (w suchych warunkach atmosferycznych, po 28 dobach)≥0,5 МPa
* Może się różnić w zależności od równości podłoża i umiejętności wykonawcy.
** Może się różnić w zależności od ilości wody, warunków podłoża i warunków zewnętrznych.
KALKULATOR ZUŻYCIA PRODUKTU
Trwa wczytywanie
Uwaga! Za pomocą kalkulatora można obliczyć tylko przybliżoną ilość produktu potrzebnego do naprawy lub prac budowlanych. Dokładna ilość zależy od stanu bazy, środowiska i innych czynników.
Калькулятор-розходу-Армікс
JAK PRACOWAĆ Z PRODUKTEM
Як-працювати-з-продуктом

Podłoże musi być nośne, mocne (bez widocznych pęknięć), suche, wolne od kurzu, brudu, pleśni, resztek organicznych (oleje, tłuszcze itp.) oraz innych substancji zmniejszających przyczepność. Pęknięcia lub widoczne defekty podłoża usunąć. W przypadku występowania wysokiej temperatury, to podłoża, na które ma zostać naniesiona wylewka samopoziomująca, zaleca się uprzednio zmoczyć wodą. Przed wykorzystaniem mieszaniny należy zagruntować gruntem o głębokiej penetracji Armix G-2 i pozostawić do wyschnięcia na 3-4 godz. przed wylaniem warstwy samopoziomującej. Otwory technologiczne oraz miejsca możliwego wycieku należy odpowiednio zabezpieczyć. Wytrzymałość podłoża na ściskanie powinna stanowić min. 10 MPa.

Przygotowanie zaprawy:

Zawartość opakowania wsypać do uprzednio przygotowanego pojemnika (wiadra) z czystą wodą w proporcji 0,2-0,22 l na 1 kg mieszaniny (5,0-5,5 l na 25 kg) i wymieszać mieszarką wolnoobrotową lub wiertarką ze specjalnym mieszadłem do uzyskania jednorodnej masy. Zaprawę odstawić na 5 min., po czym ponownie wymieszać.

Aby uniknąć rozbieżności koloru, pęknięć lub rozwarstwienia zaleca się stosowanie jednakowej ilości wody przy przygotowywaniu każdej porcji zaprawy.

Wykonanie prac:

Odpowiednio przygotowaną zaprawę wylewać na uprzednio przygotowane podłoże, rozprowadzić za pomocą gumowego zbieraka, szpachli zębatej lub innych narzędzi. Powierzchnię świeżo wylanej zaprawy należy przeciągnąć wałkiem kolczastym w celu uwolnienia pęcherzyków powietrza. Produkt można nanosić za pomocą agregatu mieszająco-pompującego. Czas otwartej pracy wynosi min. 25 min. przy temperaturze środowiska zewnętrznego T= +200C i wilgotności względnej powietrza 60%. W przypadku występowania innych warunków czas dolewania, rozlew oraz czas zużycia mogą ulegać zmianom.

 

ZALECENIA I UWAGI

Na powierzchniach ponad 20 m2, jak również w wąskich i długich pomieszczeniach wykonywać szczeliny dylatacyjne. Wszystkie występujące w podłożu dylatacje należy powtórzyć w warstwie wylewanego jastrychu. Wylany jastrych należy chronić przed zbyt szybkim wysychaniem, a w razie konieczności zwilżać wodą lub przykryć folią na kolejne 24 godz.

Stosowanie mieszaniny w pomieszczeniach o wysokim poziomie wilgoci (piwnice, łazienki itp.) jest możliwe pod warunkiem wykonania hydroizolacji.

Ruch pieszych w przypadku cienkiej warstwy (maks. 10 mm) jest możliwy po upływie 8 godz., w przypadku grubej warstwy (maks. 40 mm) – po upływie 48 godz.

Do wykonania kolejnych prac można przystąpić po upływie co najmniej 3 dób.

Prace należy wykonywać w warunkach suchych przy temperaturze podłoża od +5°C do +30°C, unikając wpływu wilgoci, przeciągów oraz bezpośrednich promieni słonecznych.

 

Рекомендації-та-примітки-Армікс
BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS UŻYTKOWANIA
OSTRZEŻENIE!

Pracuj z odzieżą ochronną, rękawicami gumowymi, ochroną twarzy i oczu.

Unikaj kontaktu z oczami i drogami oddechowymi.

Może powodować podrażnienie skóry i reakcje alergiczne.

BĄDŹ UWAŻNY!

W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub innej należy skonsultować się z lekarzem z opakowaniem lub informacją techniczną o materiale.

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

INNE CECHY
SKŁAD PRODUKTU

Mieszanina cementu portlandzkiego, gipsu, wypełniaczy mineralnych, polimerowych i reologicznych dodatków modyfikujących.

NARZĘDZIA

OPAKOWANIE

Worek 25 kg (±2%) z wkładem polietylenowym.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach oraz suchych warunkach, z dala od długotrwałego działania promieni słonecznych do 12 miesięcy od daty produkcji podanej z boku opakowania. Na placu budowy produkt chronić przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska (promieni słonecznych, opadów atmosferycznych).

WYKORZYSTANIE

Pozostałości produktu należy usuwać jak odpady budowlane, opakowania należy usuwać jak odpady domowe.

GWARANCJE PRODUCENTA

Instrukcje umieszczone na woreczku lub wiaderku z produktem mają na celu zapewnienie optymalnego użytkowania produktu, ale nie stanowią podstawy do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki pracy są poza jego kontrolą.

Instruktaż ma charakter rekomendacyjny i nie zastępuje umiejętności i wyszkolenia wykonawcy.

Jakakolwiek ingerencja w produkt jest niedopuszczalna i może obniżyć jakość produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie materiału.

W przypadku połączenia z produktami innych producentów Producent nie ponosi odpowiedzialności.

MOŻESZ TEŻ BYĆ ZAINTERESOWANY