Klej do płytek ceramicznych

Armix РL-S

Elastyczny klej Armix PL-S przeznaczony jest do klejenia ścian z płytek ceramicznych i ogrzewania podłogowego (z ogrzewaniem wodnym), a także do klejenia ciężkich płytek.

Do pracy wewnątrz i na zewnątrz.

25
kg
Zgodnie z ДСТУ DIN EN 12004 C2TE
Na bazie cementu 500 marek

Wysoka wytrzymałość, odporność na obciążenia i znacznie krótszy czas zakupu

Mrozoodporny

Nadaje się do pracy na zewnątrz. Odporny na niskie temperatury podczas pracy

Do układania ogrzewania podłogowego (ogrzewanie wodne)

Pozwala na zastosowanie w pomieszczeniach wyposażonych w ogrzewanie podłogowe, nie traci właściwości i nie pęka

водовідштовхуючий
Wodoodporny

Produkt ma działanie hydrofobowe.

Łatwy w zastosowaniu

Produkt jest elastyczny i łatwy w obróbce.

Elastyczny

Jest odporny na zmiany temperatury i odkształcenia.

SPECYFIKACJA
Orientacyjne zużycie*od 4,5 kg/m2 do 5,5 kg/m2
Proporcje wody**0,22-0,26 l/kg lub 5,5-6,5 l/worek
Czas otwarty pracy**≥20 min.
Czas zużycia**~2 godz.
Czas korekty**≥10 min.
Przyczepność do podłoża betonowego (warunki suche powietrzne)≥1,0 МPa
Przyczepność do betonowego podłoża (po cyklach zamrażania i rozmrażania)≥1,0 МPa
Przyczepność do betonowego podłoża (po zanurzeniu w wodzie)≥1,0 МPa
Przyczepność do betonowego podłoża (wpływ temperatury (+70℃)≥1,0 МPa
Temperatura stosowaniaOd +5°C dо +30°C
Temperatura eksploatacjiOd -40°C dо +70°C
* Może się różnić w zależności od stanu podstawy, rozmiaru kafelków i umiejętności artysty.
** Może się różnić w zależności od warunków środowiskowych i warunków bazowych.
KALKULATOR ZUŻYCIA PRODUKTU
Trwa wczytywanie
Uwaga! Za pomocą kalkulatora można obliczyć tylko przybliżoną ilość produktu potrzebnego do naprawy lub prac budowlanych. Dokładna ilość zależy od stanu bazy, środowiska i innych czynników.
Калькулятор-розходу-Армікс
JAK PRACOWAĆ Z PRODUKTEM
Як-працювати-з-продуктом

Podłoże musi być równe, zwarte, suche, wolne od kurzu, brudu, resztek organicznych i wykwitów solnych. Występujące nierówności należy usunąć za pomocą danego produktu, co najmniej na 24 godz. przed wykonaniem głównych prac, lub  tynku cementowo-wapiennego Armix CW. Pleśń lub grzyby usunąć z zastosowaniem odpowiednich środków. Podłoża o zwiększonej chłonności należy zagruntować gruntem o głębokiej penetracji Armix G-2 co najmniej na 4 godz. przed mocowaniem. Podłoża o niskiej przyczepności wymagają przygotowania gruntem uniwersalnym Armix G-1.

Przygotowanie zaprawy klejącej: Zawartość opakowania wsypać do uprzednio przygotowanego pojemnika (wiadra) z czystą wodą (5,5-6,5 l/worek) i wymieszać mieszarką wolnoobrotową lub wiertarką ze specjalnym mieszadłem do uzyskania jednorodnej masy. Zaprawę odstawić na 5 min., po czym ponownie wymieszać.

Przyklejanie płytek: Do mocowania płytek na równe podłoże zaleca się stosowanie pacy zębatej o odpowiednio dobranej wielkości zębów w zależności od wymiarów płytek. Zaprawę klejową nakładać na podłoże gładką stroną pacy, a następnie rozprowadzić ząbkowaną krawędzią pacy, prowadzonej pod kątem 600. W przypadku mocowania płytek o wymiarach przekraczających 30×30 cm należy zastosować technikę dwustronnego naniesienia kleju. Czas korekty położenia płytki wynosi 10 min. Spoinowanie można rozpocząć po 48 godz. Powyższe zalecenia dotyczą normalnych warunków otoczenia (T = 20 ± 20C, wilgotność 60±5%).

Przy wykonaniu prac na zewnątrz pomieszczeń stosować metodę mieszaną. Jednakową warstwę zaprawy klejowej nakładać na podłoże oraz na płytkę pacą zębatą o odpowiednio dobranej wielkości zębów.

Tabela doboru pacy zębatej w zależności od wymiarów płytek.

Wymiary płytki, cm Wielkość zębów pacy, mm
poniżej 5х5 3
od 5х5 do 10х10 4
od 10х10 do 20х20 6
od 20х20 do 30х30 8
od 30х30 do 40х40 10
ponad 40х40 12

 

ZALECENIA I UWAGI

Przed przystąpieniem do przyklejania płytek nie należy moczyć Prace należy wykonywać przy temperaturze powietrza od +50С do +300С i wilgotności względnej powietrza 60%. Pod wpływem niekorzystnych warunków atmosferycznych (temperatury i wilgotności) czas pracy może ulegać zmianom. Zużycie kleju zależy od równości podłoża.

Рекомендації-та-примітки-Армікс
BEZPIECZEŃSTWO PODCZAS UŻYTKOWANIA
OSTRZEŻENIE!

Pracuj z odzieżą ochronną, rękawicami gumowymi, ochroną twarzy i oczu.

Unikaj kontaktu z oczami i drogami oddechowymi.

Może powodować podrażnienie skóry i reakcje alergiczne.

BĄDŹ UWAŻNY!

W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą z mydłem. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej lub innej należy skonsultować się z lekarzem z opakowaniem lub informacją techniczną o materiale.

W przypadku kontaktu z oczami natychmiast przemyć dużą ilością wody i zasięgnąć porady lekarza.

INNE CECHY
SKŁAD PRODUKTU

Zaprawa klejąca z cementu portlandzkiego, wypełniaczy mineralnych i dodatków modyfikujących.

NARZĘDZIA

Mieszarka wolnoobrotowa, paca zębata, kielnia, wiadro.

OPAKOWANIE

Worek 25 kg (±2%) z wkładem polietylenowym.

PRZECHOWYWANIE

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach oraz suchych warunkach, z dala od długotrwałego działania promieni słonecznych do 12 miesięcy od daty produkcji podanej z boku opakowania. Na placu budowy produkt chronić przed wpływem niekorzystnych warunków środowiska (promieni słonecznych, opadów atmosferycznych).

WYKORZYSTANIE

Pozostałości produktu należy usuwać jak odpady budowlane, opakowania należy usuwać jak odpady domowe.

GWARANCJE PRODUCENTA

Instrukcje umieszczone na woreczku lub wiaderku z produktem mają na celu zapewnienie optymalnego użytkowania produktu, ale nie stanowią podstawy do odpowiedzialności prawnej Producenta, gdyż warunki pracy są poza jego kontrolą.

Instruktaż ma charakter rekomendacyjny i nie zastępuje umiejętności i wyszkolenia wykonawcy.

Jakakolwiek ingerencja w produkt jest niedopuszczalna i może obniżyć jakość produktu.

Producent nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe użycie materiału.

W przypadku połączenia z produktami innych producentów Producent nie ponosi odpowiedzialności.

MOŻESZ TEŻ BYĆ ZAINTERESOWANY